+ Yorum Gönder
Hukuk ve Kanunlarımız ve Anayasa ve Kanunlar Forumunda Tahliye Taahhütnamesi Nedeni ile Tahliye Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Tahliye Taahhütnamesi Nedeni ile Tahliye
  Tahliye Taahhütnamesi Nedeni ile Tahliye

  Tahliye Taahhütnamesi Nedeni ile Tahliye Dilekçe Örneği


  SULH HUKUK MAHKEMESİNE
  ERZİNCAN
  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVA KONUSU : Tahliye taahhütnamesi nedeni ile tahliye
  AÇIKLAMALAR :
  1- Davalı mülkiyeti müvekkilime ait bulunan Erzincan ili, Merkez ilçesi, Halit Paşa Mahallesi, … numarada bulunan taşınmazda kiracı olarak oturmaktadır. Davalı ile müvekkilim arasında yenilenerek uzatılan Erzincan 1. Noterliğinin …/…/… gün ve … yevmiye numaralı düzenleme şeklinde yapılan tahliye taahhütnamesine göre davayı konu olan taşınmazı …/…/… tarihinde tahliye edeceğini taahhüt etmiştir.
  2- Söz konusu olan tahliye taahhütnamesinde öngörülen tarihte taşınmazı tahliye etmemiştir. Tahliye taahhüdünün tarihinin dolduğu belirtildiğinde şifahi olarak yer arıyorum, bulursam çakacağım şeklinde karşılık verilmiş ve taşınmaz bugüne kadar boşaltılmamıştır. Kiracının tahliyesini sağlamak amacı ile 6570 sayılı Gayrimenkullerin Kiralanması Hakkındaki Kanunun 7/a maddesine dayanarak bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.
  DELİLLER : Her tür delil.
  HUKUKİ NEDENLER : 6570 Sayılı Kanunun md. 7/a ve İlgili mevzuat.
  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, kiracı tarafından verilen tahliye taahhüdü dikkate alınarak açılan davamızın kabulü ile kiracının taşınmazdan tahliyesine, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

  Davacı Vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza
 2. Acil

  Tahliye Taahhütnamesi Nedeni ile Tahliye isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


tahliye taahhütnamesi hakkındaki tüm cevaplar,  tahliye taahhütnamesi ile tahliye,  işyerı tahlıye taahhütnamesi