+ Yorum Gönder
Hayvanlar Alemi ve Arıcılık Forumunda Türkiye Arıcılığının Potansiyeli Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Türkiye Arıcılığının Potansiyeli
  Türkiye arıcılığının potansiyeli hakkında bilgi


  Türkiye arıcılığının potansiyeli nasıldır
  Türkiye; yedi değişik iklim bölgesi, ballı bitki çeşitliliği, arıcılık geleneği, koloni varlığı, Ayçiçeği ve Pamuk gibi endüstriyel ballı bitkiler üretim alanlarının genişliği, ballı bitkilerle ağaçlandırılacak bozuk orman alanları, ıslah edilecek mera alanları ve yaygınlaştırılabilecek çam balı basra böcegi alanları ile bugünkü bal ve arı ürünleri üretimini en az 10 katı artırılabilecek potansiyele sahip.
  Diğer yandan halen 200.000 ton bal ithalatı ile çok önemli bir pazar olan AB topluluğunun bal açığını karşılamada Türkiye'nin diğer tarımsal ürünlerinin hiçbirisinde olmayan önemli bir şansı bulunuyor.

  Sorunlar
  Arıcılığın bitkisel üretim ve kırsal kalkınma için bunca önemine karşın Türkiye arıcılığının eğitim, damızlık, arı sağlığı ve bal kalitesinin kontrolü gibi önemli sorunları vardır.

  Eğitim
  Arıcılık babadan, komşudan veya arıcılık yapıyor olanlardan usta çırak ilişkisi ile öğrenilmektedir. Birçok üniversitede arıcılık kürsüleri varken, sayıları 15 adedi bulan arıcılık yüksek okulları açılmışken, her tarım müdürlüğünde arıcılık uzmanı diye görevlendirilen kişiler bulunuyorken modern arıcılık teknikleri hala üretici tabanına benimsetilememiştir. Doğru arıcılık tekniklerinin üreticiye ulaştırılması gerekir.
 2. Sibel
  Devamlı Üye

  Türkiye arıcılığının potansiyeli ile ilgili bilgi


  Türkiye arıcılığı gelişmiş midir?


  Türkiye 4,5 milyonun üzerinde koloni varlığı ile dünyada önemli bir yerdedir. Ancak yüksek miktardaki koloni sayısına karşın ülkenin bal üretimi son beş yıl ortalaması yaklaşık 75.000 ton/yıl dur.
  Türkiye’ de farklı ekolojik koşullara kolaylıkla uyum sağlayan birçok arı ekotipi ile yıl boyu nektar ve polen sağlayan oldukça zengin bitki örtüsü bulunmaktadır. Bunun yanında Güneybatı bölgesi çam ağaçlarında (Pinus ssp.) bol miktarda basura önemli nektar kaynağıdır. Ülke arıcılığında Ege Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi önemli yere sahiptir. Türkiye koloni varlığının neredeyse % 50’ si, bal üretiminin ise % 50’ den fazlası bu iki bölgeye kayıtlı arı yetiştiricileri tarafından üretilmektedir. Bugün Türkiye’ nin bütün illerinde arıcılık yapılmaktadır. Koloni varlığı ve bal üretimi bakımından öne çıkan üç ilimiz sırasıyla; Muğla, Ordu ve Adana’dır. Bu illerimize kayıtlı üreticilerimiz ülke koloni varlığının % 25’ni oluştururken, bal üretiminin % 33’nü üretmektedirler. Ülkemizde son yıllarda organik arıcılık faaliyetleri artmakla birlikte ülke genelinde sınırlı sayıda yapılmaktadır. 2007 yılı itibarıyla en yoğun organik arıcılığın yapıldığı ilk üç il Muğla, Artvin, Çanakkale şeklinde sıralanırken, bal üretimi bakımından ise Muğla, Artvin ve Van ili ilk üç sırayı almaktadır
+ Yorum Gönder