+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Katılım hesabı Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Katılım hesabı Hakkında Bilgi
  Katılım hesabı Hakkında


  Katılma hesabı; kar ve zarara katılma esaslarına göre Türk Parası ya da yabancı para cinsinden açılan vadeli hesaplardır. Katılma hesabı sahiplerine başlangıçta sabit bir gelir taahhüdünde bulunulmamakta ve anapara garantisi verilmemektedir. Hesap sahiplerinin yatırdıkları tasarruflar faizsiz esaslar çerçevesinde ticaretin ve sanayinin finansmanında kullanılmakta ve elde edilen karın önceden belirlenmiş bir yüzdesi hesap sahiplerine dağıtılmaktadır. 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  Katılma hesapları karşılığında, hesap sahiplerine önceden belirlenmiş sabit bir getiri garantisi verilmemekte, hesabın getirisi ancak vade sonunda belli olmaktadır. Katılma Hesapları vade tarihinde hesap türüne göre kar payları hesaba geçmekte ve aynı vade seçeneği ile yenilenmektedir.
+ Yorum Gönder