+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Devlet in Özellikleri Nelerdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Güneş Hoca
  Devamlı Üye

  Devlet in Özellikleri Nelerdir?
  Devlet Nedir. özellikleri ve anayasadaki yeri hakkında kısaca bilgi veriniz 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Devlet in Özellikleri Nelerdir?

  Bir coğrafya üzerinde tarihî bağlarla birarada bulunan insan kümesinin üzerinde egemenlik haklarının uygulandığı kurumlar üstü yapıdır; halkın örgütlenme biçimlerinden birisi ve halkın örgütlenmiş bütününün temsili… devletsiz toplumlar da vardır. Devletli toplumlar m.ö. 5000’li yıllarda sümer kent devletleri biçiminde görülmeye başlanır ve yeryüzünü kaplar. Her devlet kendi tarihini yazarak kendini sembolik olarak tarihte kurgular. Bunlardan dolayı tarihî bütünlükler gösterilmez ve devlet tarihi vatandaşları için ideolojiktir. Devleti ülke dışında büyükelçiler temsil eder.

  Anayasaya göre Devlet
  Devlet in Özellikleri Nelerdir.jpg
  "Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve
  demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve
  hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve
  sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya
  çalışmak"la görevlidir.


 3. Eleman
  Devamlı Üye
  Devlet aynı coğrafyada aynı toprak üzerinde yaşayan aynı dili ve aynı kültürü paylaşan tarihi bağlarla bağlı insan topluluğu üstünde egemenlik haklarının uygulandığı kurumdur.
+ Yorum Gönder