+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Bilim adamlarının teorilerinin test edilmesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bilim adamlarının teorilerinin test edilmesi
  Bilim adamlarının teorilerinin test edilmesi hakkında bilgi verir misiniz bana. 2. Leyla
  Devamlı Üye

  Bilim adamlarının teorilerinin test edilmesi


  Bilim adamlarının teorilerinin test edilmesi hakkında bilgi
  Bilim adamlarının teorilerinin test edilmesi1.png.


  Bilim adamlarının teorilerinin test edilmesi için hangi deneyler yapılıyor?


  Bilim adamlarının teorilerinin test edilmesi için hangi deneyler yapılıyor?

  Bilim adamları sürekli olarak sınamaya açık bir sistem içinde çalışırlar. Bu sistem içinde düzeltmeler ya da yeni bulgular bilimsel yayınlar aracılığıyla duyurulur. Gerçek olmadığı anlaşılan hipotezler terk edilir ve yeni deneyler yapılarak evrenin anlaşılmasını sistematize etme ve ilerletme gibi bir sonuç alınır. Bu yolla, sonunda gözlenen olgunun en olası(kesin değil) açıklamasına ulaşılır. İşte bu sürece bilimsel yöntem denir. Şimdi bilimsel yöntemin adımlarına bir bakalım.

  o Gözlem yapılır
  o Elde edilen bulgulara göre bir hipotez ileri sürülür
  o Bu hipotez deneye tabi tutulur
  o Deney sonuçları olumluysa bu deney yinelenir, farklı kişilerce çok miktarda deneme yapılır.
  o Hala olumlu sonuç alınıyorsa hipotez artık teoriye dönüşmüştür
  o Teorin yeni gelişmelerle desteklenirse güçlü/bilimsel teori halini alır
  o Teori artık yıkılamaz duruma geldiyse ve herkes tarafından kabul ediliyorsa kanun olur.(kanunlar yıkılmaz değildir, ama yıkılması çok çok zordur)
  1. Müdahalesiz deneyler

  2. Müdahaleli deneyler

  Deneysel çalışmalar sahada ve laboratuvarlarda (doğal, yapay) yapılır. Sosyal bi limlerde laboratuvar denemeleri birimin doğal ortamında yapılabilmektedir (öğrenciler sınıflarda, bireyler evlerinde, çalışanlar iş yerlerinde vb.) Bazen denemeler sahada doğal ortamda da yapılabilir. Eğer denemeye alınan birimin incelenen değişkenleri belirli bir zamanda, yerde ve konumda sadece izlenerek veri toplama biçiminde ise bu denemelere müdahalesiz denemeler adı verilmektedir. Eğer deney birimine deneme süresi içinde uygulamada bir etkenin derecesini artırma, azaltma, değiştirme ya da ek yeni bir faktör katma biçiminde yürütülüyor ise bu tür denemelere müdahaleli denemeler adı verilir. Ayrıca gözlemlerde teorinin test edilmesi açısından önemlidir.
+ Yorum Gönder