+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Leopold Kronecker Hayatı Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Leopold Kronecker Hayatı Hakkında Bilgi
  Leopold Kronecker Hayatı Hakkında Bilgi 2. Asel
  Bayan Üye

  Leopold Kronecker Hayatı Hakkında Bilgi

  Leopold Kronecker Hayatı

  1823 yılında Almanya'da doğan Kronecker, 1841 yılının ilkbaharında Berlin Üniversitesi'ne girdi. Matematikte ihtisas yapmaya başladı. Bu sırada Berlin Üniversitesi Matematik Fakültesi'nde Dirichlet, Jacobi ve Steiner gibi ünlü matematikçiler bulunuyordu.Sayılar kuramı zevkini Dirichlet'ten alan Kronecker, Steiner'in onda hiç bir etkisi olmadı. Geometriye karşı hiç bir yeteneği yoktu. sayılar kuramında oldukça başarılı bir şekilde kullandığı eliptik fonksiyonları Jacobi ile sevdi. Üniversitede gördüğü dersler, daha önceki okullarında gördüklerinin yenilenerek tekrarlanması şeklinde geldi. Hegel'in düşünceleri üzerinde çalışmalar yaptı. Matematik gerçeklere bu çalışmalardan sonra vardı. Şüpheciliği ve gerçeği arama da buradan kaynaklanır.
  Kronecker, 1845 yılında, öğretmeni Kummer'in sayılar kuramı üzerinde doktorasını yaptı. Tez, daha genel cebirsel sayıları içine alıyordu. Cebirsel sayılar sahasının zor olan konularına 1845 yılında bu doktora teziyle girdi ve sonunda doktorasını aldı.
  1853 yılında denklemlerin çözülebilme koşulları üzerindeki çalışmasını yayınladığı zaman, Abel ve Galois'nın denklemler kuramını çok az kimse biliyordu. Kronecker, belki 1840 yıllarında Galois'nın fikirlerini en iyi anlamış tek ve biricik matematikçiydi. Galois'nın ördüğü ağı en iyi çözen ve bundan ipek ağ yapan Kronecker'dir. Liouville, Galois'nın bıraktığı çalışmaları yayınlamıştı ama, bu da bir özetten başka ileride bir şey değildi. Galois kuramının en açık ve anlaşılır hale getirilmesinde Kronecker'in çok büyük hizmetleri olmuştur.
  Kronecker, Galois kuramı üzerinde yoğun bir biçimde çalışma yaptıktan sonra, tüm cebirciler bu konuya yöneldiler. Bu da, Kronecker'ın en büyük başarısıdır. Galois'nın anlaşılmaz örgüsünü anlaşılmaz hale getirmişti. Kronecker'ın aynı sanatkarca bir çalışması, 1853 yılında, beşinci derece genel denkleminin çözümü üzerinedir. 1861 yılında, Gauss, Hermite ve Abel'den daha ileri giderek, bu denklemin radikallerle (köklerle) çözülebilme koşullarını vermiştir.
  Kronecker'ın amacı, cebirden analize kadar tüm matematiği aritmetikleştirmekti. Kronecker, "Tanrı tamsayıları yarattı, diğer sayılar insanların eseridir" diyordu. Weierstrass'la anlaşamamasının başlangıcı da, analizi aritmetikle değiştirmek istemesidir. Aritmetiğin çok açık olan üstünlüğüne güveniyordu. Geometriyi hiç ciddiye almadı. Bugün bu duygu cebircilerde biraz yine vardır. Fakat, onu da kimsenin inkar etmeye gücü yetmez. Kronecker'in amacı, analizi aritmetikleştirmekti. sayılar ve denklemler kuramını, eliptik fonksiyonlarla en iyi karşılaştıran ve aralrındaki ilişkileri bulan Kronecker'dır.
  Kronecker, hayatının son on yılına kadar hiç kimseye bağlı olmadan ve boyun eğmeden hür yaşadı. Berlin Akademisi'nin üyesi olduğu için, kendi isteği ile ilmi görevler aldı. 1861 ile 1883 yılları arasında üniversitede ücret almadan konferanslar verdi. Derslerinde gerekli önbilgileri verdikten sonra, kendi buluşlarını anlatıyordu. 1883 yılında, Berlin Üniversitesi'nde bulunan öğretmeni Kummer emekli olunca onun yerine atandı. Kronecker, 1891 yılında Berlin'de ölmüştür.
+ Yorum Gönder