+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Bilgi Arşivi Forumunda Yasmin levy kimdir hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yasmin levy kimdir hakkında bilgi
  Sizce Yasmin levy kimdir hakkında bilgi verebilir misiniz? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Yasmin levy kimdir
  yasminlevykimdirhakknda.jpg
  Yasmin Levy Kudüs doğumlu.32 yaşındaki sanatçı şehrin Baaka bölgesinde bir Yahudi olarak büyümüş. Babasının ölümünde sadece 2 yaşında olan Levy, annesi tarafından yetiştirilmiş. Çocukluğundan beri Araplarla birlikte büyüdüğünü söylüyor, ‘anneme anne derler’ diyor ‘Arap arkadaşlarım’.
  Yasmin Levy, yeni albümünde Sefarad kültürünü Anadolu etkileriyle sunuyor
  İspanya’da bir aile dostları kendisinin müzik alanındaki yeteneğini fark etmesiyle başlayan müzik yaşamında ilk olarak Flamenko ile tanışmış Yasmin. (Naci An Alamo yorumu çok güzeldir)
  Ancak bu aşamadan sonra Yasmin kendisini içinde büyüdüğü kültürünün cazibesine kapılmaktan alıkoyamayarak, Sephardi Yahudileri’nin konuştuğu Ladino dilinde söylenen, dağıldığı toprakların kültürleriyle bir arada olmanın zenginliğini içinde barındıran müzikleri ortaya çıkartmaya, dünyaya tanıtmaya başlamış.
  ‘Bir kere duyduğunuzda bir daha asla unutamayacağınız ses’ olarak tarif ediliyor Yasmin Levy. Üçüncü albümü ‘Mano Suave’ ile yine Sefaradların çok kültürlülükle içiçe olan tarihlerini ard arda gelen canlı ve sürekli ritmlerle yeniden yaşatıyor. ‘Romance& Yasmin’ ve ‘La Juderia’ albümleriyle dünya müziği sahnesinin kısa sürede ümit veren şarkıcılarından birine dönüşen Kudüs doğumlu Yasmin Levy, Sefarad kültürünü yoğun olarak Anadolu etkileriyle yansıtan; üzerinde 500 yılı aşkın zamanın tozu bulunan şarkıları bu kez ‘Mano Suave’ albümüyle gün yüzüne çıkarıyor.
  İzmir yakınlarında büyük bir Sefarad cemaatinin içinde doğan babasının kilise korosu şefliği ve şarkı derleyiciliği yapmış olması dolayısıyla bugünkü repertuarını oluşturan Yasmin Levy, şarkıcılık kariyerine flamenko söyleyerek başlamış. Fakat Ladino dilinin yok olmaması adına Sefarad şarkılarına yönelmiş. Yasmin Levy bunu yaparken de İran, İsrail, Paraguay, Türkiye ve İspanya’dan gelen müzisyenlerle çalışmış. Mümin Sesler’in kanun ve uduyla eşlik ettiği ‘Mano Suave’de gitar, perküsyon, darbuka, arp, kontrbas, klarnet, ney, zurna gibi farklı kültürlerden ve disiplinlerden enstrümanları bir arada duymak mümkün. Yasmin Levy’nin ‘Mano Suave’ albümü Türkiye’de AK Müzik etiketiyle yayımlanıyor.
  Yasmin Levy Kudüs doğumlu.32 yaşındaki sanatçı şehrin Baaka bölgesinde bir Yahudi olarak büyümüş. Babasının ölümünde sadece 2 yaşında olan Levy, annesi tarafından yetiştirilmiş. Çocukluğundan beri Araplarla birlikte büyüdüğünü söylüyor, ‘anneme anne derler’ diyor ‘Arap arkadaşlarım’.
  İkiyüzlü davranmamak gerektiğini; 1948 yılında İsrail kurulduğunda Arapların evlerinden uzaklaştırıldığını ve Yahudilerin onların yerlerine yerleştirildiğini, bunun haksız bir durum yarattığını kabul ediyor. Bu bölgede Arap kültürünün kendisini her alanda hissettirdiğini belirtiyor. Yahudi ve Arap toplumunun duygusal açıdan birbirine çok benzediğinin altını çiziyor.
  İspanya’da bir aile dostları kendisinin müzik alanındaki yeteneğini fark etmesiyle başlayan müzik yaşamında ilk olarak Flamenko ile tanışmış Yasmin. (Naci An Alamo yorumu çok güzeldir)
  Sephardi Yahudileri, Ladino Dili; kültürel bir yolculuğun peşinde
  İspanya 8.yy’dan itibaren Moors adı verilen, Afrika kökenli Müslümanların yönetimine girer.1492 yılında Granada kalesinin düşmesine kadar Müslümanların egemenliğinde geçen bu dönem Sephardi Yahudileri, Hıristiyan ve Araplar barış içerisinde bir arada yaşamayı başarırlar. Ancak ülkenin Hıristiyanlar tarafından yeniden işgal edildiği 1492 yılından sonra tablo değişecektir. Araplar tasfiye edilir, Yahudilerin önüne ise iki seçenek konur ya Hıristiyan olun ya da bu ülkeyi terk edin. (Ya sev, ya terk et!)
  Bunu üzerine Sephardi Yahudileri yeni evleri olacak Afrika, Balkanlar ve büyük çoğunluğunun adres olarak seçeceği Osmanlı İmparatorluğu’nun bünyesindeki Anadolu’ya yerleşir. Osmanlı’nın kendileri için bir sığınak olmasını manidar bulmuş Yasmin.
  Babası İzmir’de büyük bir Sephardi topluluğunun içerisinde dünyaya gelmiş. Sinagog’ta duayı ve ayini yöneten, kantor adı verilen mesleğe sahip olan babası yaşamı boyunca kendi kültürüne ait müzikleri biriktirmiş.Yasmin çalışmalarına bu repertuarın kaynaklık ettiğini söylüyor.

  Ladino dilinin ve kültürünün ciddi bir erozyona uğradığını, yok olma tehlikesi yaşadığını düşünen Yasmin ,yüzyılların içerisinden gelen bu birikimi yaşatmak için kolları sıvamış.Bu yolda en güçlü mirasın da babasından miras kalan repertuar olduğunu belirtiyor.
  Bu bakış açısıyla Yasmin Levy’nin en son çıkarttığı albüm ‘Mono Suave’. Albümde İran, İsrail, Paraguay, Türkiye ve İspanya’dan müzisyenler çalışmış. Parçalarda Ortadoğu’nun, Anadolu’nun, Balkanların, Arap ve Yahudi kültürünün izlerini bulmak mümkün.
  Albümde Natasha Atlas ile bir Bedevi şarkısında düet yapmışlar. Amir Shahsar ile birlikte söylediği ‘Odecha’ isimli parçadan çok etkilendiğimi belirtmeden geçemeyeceğim.
  Dünyayı değiştiremeyeceğimin farkındayım diyor. Ancak medyanın sadece şiddetin resimleriyle gündeme getirdiği bu coğrafyadan küçücük de olsa bir mesaj verebiliyorsam bana yeter. Farklı kültürlerin (etnik, milli, dini) bir arada yaşamasının mümkün olduğuna, bunun ışıltısının müziklerde kendisini gayet açık gösterdiğine dair bir mesaj verebilirsem ne mutlu. İspanya’da bundan yüzyıllar önce farklı kültürler barış içerisinde bir arada yaşayabildi. Bunun şimdi de olması, niçin mümkün olmasın?Dünyayı değiştirmek, insanoğlunun üretici-yaratıcı potansiyellerinin önünü açmak için, dayanışmacı ruha sahip aydın modelinin yerini, etnik-milli-dini gettolarında birbirine diş bileyen ''aydınların'' aldığı günümüz Türkiye’sinde bu mesajlar şu gün için duvarlara takılacaktır mutlaka.
  Varsın takılsın ,Yasmin ne diyor? Küçücük de olsa …..
  Sefarad müziği: Yasmin Levy "Benim şarkılarımda kavga yok"
  Yasmin Levy Yahudilerin ve Arapların Kudüs'te de, barış içinde bir arada yaşamalarının mümkün olduğuna inanıyor. 32 yaşındaki şarkıcı kendini çokkültürlü bir metropolün elçisi olarak görüyor. Stefan Franzen, Yasmin Levy ile görüştü.
  "Benim için, grubumda birbirinden çok farklı arka planlara sahip müzisyenlerin birlikte çalışabilmeleri önemlidir. Müslümanlar esasen en iyi müzisyenlerdir. | Konuya girmeden önce biraz tarihi arka plana bakalım: 15. yüzyıla kadar Portekiz ve İspanya'da (Endülüs) yaşayan Yahudiler (Sefaradlar), yüzyıllar boyunca Araplarla ve Hıristiyanlarla bir arada yaşadılar. İspanya’nın yeniden Hıristiyanların eline geçmesinden sonra ise, İspanyol Yahudileri üzerindeki baskılar arttı. 1492 yılında Krallık Yahudilere iki seçenek sundu: Ya Katolik inancını benimseyecek ya da sürgüne gideceklerdi.

  Sefaradlar, İspanya’dan sürüldükten sonra Balkanlarda, ama özellikle Türkiye'de kendilerine yeni bir vatan buldular. Ladino dilindeki şarkılarını da beraberlerinde getirdiler; bu şarkılar içinde bulundukları coğrafi ortama göre yeni renklere de büründü.
  Sefaradlar, İspanya’dan sürüldükten sonra Balkanlarda, ama özellikle Türkiye'de kendilerine yeni bir vatan buldular. Ladino dilindeki şarkılarını da beraberlerinde getirdiler. | Yasmin Levi, kendi sesine giden yolu çok geç bulmuş; Annesinin İspanya'daki bir arkadaşı ondaki şarkı söyleme yeteneğini keşfetmiş. Önce Flamenko sanatçılarını örnek almak istemiş. "Ancak başka bir görevin beni beklediğini hissettim. Sefarad kültürü on yıl önce henüz küçük bir çevrede yaşanıyordu. Kudüs’te bir konserde Sefarad şarkıları dinlemeye gidildiğinde, hep aynı yaşlı insanlarla karşılaşılıyordu. O zaman anladım ki, 15 yıla kalmadan Ladino dili unutulmuş olacak ve artık hiç kimse bu şarkıları dinlemeyecek.”

  "Ancak bu müzik, üzerinde 500 yıllık toz bulunan, müzelik bir nesne de değildir", diye coşkuyla açıklıyor Levy. "Bunlar tutku ve ruh dolu taptaze şarkılar! Benim görevim ve babama karşı olan yükümlülüğüm, onları dünyaya taşımaktı, hem de herkese hitap edecek bir tarzda." Bu yüzden Levy, şimdiye kadar daha çok katı kurallar içinde icra edilen bu müziğin, modern bir yorumunu geliştirmiş.

  Aynı grupta İranlı, Türkiyeli, Yahudi müzisyenler
  Bunun nasıl bir tınısı olduğu, Yasmin Levy’nin Ocak ayında piyasaya çıkacak yeni albümü "Mano Suave"de dinlenebilecek. Sefaradların çokkültürlülükle içiçe olan tarihleri, onların şarkılarında da ard arda gelen canlı ve sürekli ritmlerle yeniden yaşatılıyor. Yasmin Levy, müzik grubuna İran, İsrail, Paraguay, Türkiye ve İspanya'dan gelen müzisyenleri almış; şarkıların düzenlemelerinde Ortadoğu, Balkan ve Yahudi unsurları birbirine karışıyor. Yasmin Levy, kendisinin dünyayı değiştiremeyeceğinin farkında olduğunu söylüyor. Ne var ki, müziği aracılığıyla, kendi ülkesi hakkındaki haberler söz konusu olduğunda, sadece şiddet görüntüleri sergileyem kitle iletişim araçlarına "minicik bir işaret" çakmak istiyor:

  Endülüs'ün Yahudi-Müslüman mirası
  "Elbette burada aklınıza gelebilecek en radikal dindar insanlarda yaşıyor. Ama ben Kudüs’ün bir başka gerçekliğine de tanık oluyorum: Farklı dinlerden ve kültürlerden insanlar, bir arada yaşıyorlar. Benim dünyamda savaşa ve kavgaya yer yok. Bu farklı dünya görüşlerinin şehrinde, birbirimize daha fazla saygı göstermemizi gerçekten arzuluyorum."
 3. Leyla
  Devamlı Üye
  Yasmin levy kimdir hakkında bilgi
  Yasmin levy kimdir hakkında geniş bilgi  Yasmin levy kimdir hakkında bilgi 1.jpg.


  Yasmin Levy Kudüs doğumlu.32 yaşındaki sanatçı şehrin Baaka bölgesinde bir Yahudi olarak büyümüş. Babasının ölümünde sadece 2 yaşında olan Levy, annesi tarafından yetiştirilmiş. Çocukluğundan beri Araplarla birlikte büyüdüğünü söylüyor, ‘anneme anne derler’ diyor ‘Arap arkadaşlarım’.

  Yasmin Levy, yeni albümünde Sefarad kültürünü Anadolu etkileriyle sunuyor.

  İspanya’da bir aile dostları kendisinin müzik alanındaki yeteneğini fark etmesiyle başlayan müzik yaşamında ilk olarak Flamenko ile tanışmış Yasmin. (Naci An Alamo yorumu çok güzeldir)

  Ancak bu aşamadan sonra Yasmin kendisini içinde büyüdüğü kültürünün cazibesine kapılmaktan alıkoyamayarak, Sephardi Yahudileri’nin konuştuğu Ladino dilinde söylenen, dağıldığı toprakların kültürleriyle bir arada olmanın zenginliğini içinde barındıran müzikleri ortaya çıkartmaya, dünyaya tanıtmaya başlamış.  ‘Bir kere duyduğunuzda bir daha asla unutamayacağınız ses’ olarak tarif ediliyor Yasmin Levy. Üçüncü albümü ‘Mano Suave’ ile yine Sefaradların çok kültürlülükle içiçe olan tarihlerini ard arda gelen canlı ve sürekli ritmlerle yeniden yaşatıyor. ‘Romance& Yasmin’ ve ‘La Juderia’ albümleriyle dünya müziği sahnesinin kısa sürede ümit veren şarkıcılarından birine dönüşen Kudüs doğumlu Yasmin Levy, Sefarad kültürünü yoğun olarak Anadolu etkileriyle yansıtan; üzerinde 500 yılı aşkın zamanın tozu bulunan şarkıları bu kez ‘Mano Suave’ albümüyle gün yüzüne çıkarıyor.
  İzmir yakınlarında büyük bir Sefarad cemaatinin içinde doğan babasının kilise korosu şefliği ve şarkı derleyiciliği yapmış olması dolayısıyla bugünkü repertuarını oluşturan Yasmin Levy, şarkıcılık kariyerine flamenko söyleyerek başlamış. Fakat Ladino dilinin yok olmaması adına Sefarad şarkılarına yönelmiş. Yasmin Levy bunu yaparken de İran, İsrail, Paraguay, Türkiye ve İspanya’dan gelen müzisyenlerle çalışmış. Mümin Sesler’in kanun ve uduyla eşlik ettiği ‘Mano Suave’de gitar, perküsyon, darbuka, arp, kontrbas, klarnet, ney, zurna gibi farklı kültürlerden ve disiplinlerden enstrümanları bir arada duymak mümkün. Yasmin Levy’nin ‘Mano Suave’ albümü Türkiye’de AK Müzik etiketiyle yayımlanıyor.
  Yasmin Levy Kudüs doğumlu.32 yaşındaki sanatçı şehrin Baaka bölgesinde bir Yahudi olarak büyümüş. Babasının ölümünde sadece 2 yaşında olan Levy, annesi tarafından yetiştirilmiş. Çocukluğundan beri Araplarla birlikte büyüdüğünü söylüyor, ‘anneme anne derler’ diyor ‘Arap arkadaşlarım’.

  İkiyüzlü davranmamak gerektiğini; 1948 yılında İsrail kurulduğunda Arapların evlerinden uzaklaştırıldığını ve Yahudilerin onların yerlerine yerleştirildiğini, bunun haksız bir durum yarattığını kabul ediyor. Bu bölgede Arap kültürünün kendisini her alanda hissettirdiğini belirtiyor. Yahudi ve Arap toplumunun duygusal açıdan birbirine çok benzediğinin altını çiziyor.

  İspanya’da bir aile dostları kendisinin müzik alanındaki yeteneğini fark etmesiyle başlayan müzik yaşamında ilk olarak Flamenko ile tanışmış Yasmin. (Naci An Alamo yorumu çok güzeldir)
+ Yorum Gönder