+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Nasreddin Hoca hakkında ansiklopedik bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Nasreddin Hoca hakkında ansiklopedik bilgi
  nasreddin hoca ile ilgili bilgi, Nasreddin Hoca hakkında ansiklopedik bilgi 2. Nermin
  Devamlı Üye

  Nasreddin Hoca hakkında bilgi

  Sivrihisar'ın Hortu yöresinde doğdu Akşehir'de öldü. Babası Hortu köyü imamı Abdullah Efendi annesi aynı köyden Sıdıka Hatun'dur. Önce Sivrihisar'da medrese öğrenimi gördü babasının ölümü üzerine Hortu'ya dönerek köy imamı oldu. 1237'de Akşehir'e yerleşerek Seyyid Mahmud Hayrani ve Seyyid Hacı İbrahim'in derslerini dinledi İslam diniyle ilgili çalışmalarını sürdürdü. Bir söylentiye göre medresede ders okuttu kadılık görevinde bulundu. Bu görevlerinden dolayı kendisine Nasuriddin Hâce adı verilmiş sonradan bu ad Nasreddin Hoca biçimini almıştır. Onun yaşamıyla ilgili bilgiler halkın kendisine olan aşırı sevgisi yüzünden söylentilerle karışmış yer yer olağanüstü nitelikler kazanmıştır. Bu söylentiler arasında onun Selçuklu sultanlarıyla tanıştığı Mevlânâ Celâleddin ile yakınlık kurduğu kendisinden en az yetmiş yıl sonra yaşayan Timur'la konuştuğu birkaç yerde birden göründüğü bile vardır.


  Nasreddin Hoca'nın değeri yaşadığı olaylarla değil gerek kendisinin gerek halkın onun ağzından söylediği gülmecelerdeki anlam yergi ve alay öğelerinin inceliğiyle ölçülür. Onun olduğu ileri sürülen gülmecelerin incelenmesinden bunlarda geçen sözcüklerin açıklanışından anlaşıldığına göre o belli bir dönemin değil Anadolu halkının yaşama biçimini güldürü öğesini alay ve eğlenme türünü övgü ve yergi becerisini dile getirmiştir. Onunla ilgili gülmeceleri oluşturan öğelerin odağı sevgi yergi övgü alaya alma. Gülünç duruma düşürme kendi kendiyle çelişkiye sürükleme Katı kurallar karşısında çok ince ve iğneli bir söyleyişle yumuşaklığı yeğlemedir. O bunları söylerken bilgin bilgisiz açıkgöz uysal vurdumduymaz utangaç atak şaşkın kurnaz korkak atılgan gibi çelişik niteliklere bürünür. Özellikle karşısındakinin durumuyla çelişki içinde bulunma gülmecelerinin egemen öğesidir. Bu öğeler Anadolu insanının belli olaylar karşısındaki tutumun yansıtan düşünce ürünlerini oluşturur. Nasreddin Hoca halkın duygularını yansıtan bir gülmece odağı olarak ortaya çıkarılır.

  Söyletilen kişi söyletenin ağzını kullanır böylece halk Nasreddin Hoca'nın diliyle kendi sesini duyurur.

  Nasreddin Hoca bütün gülmecelerinde soyut bir varlık olarak değil yaşanmış yaşanan bir olayla bir olguyla bağlantılı bir biçimde ortaya çıkar. Olay karşısında duyulan tepkiyi ya da onayı gülmece türlerinden biriyle dile getirir. Tanık olduğu olaylar genellikle halk arasında geçer. Hoca soyluların yüksek saray çevresinde bulunanların aralarına ya çok seyrek girer ya da hiç girmez. Sözgelişi onun tanıştığı söylenen Selçuklu sultanlarıyla ilgili gülmecesi yoktur. Timur'la ilgili "hamam Timur ve peştemal" gülmecesi de Timur'dan çok önce yaşadığı için sonradan üretilmiştir. Halk beğenisi Hoca'yı Timur gibi çevresine korku salan bir imparatorun karşısına hamamda çıkarak "kızım sana söylüyorum gelinim sen işit" türünden bir yergi yaratmıştır.
 3. Ziyaretçi
  saolun heryerde uzun yazmışlar. burda kısa .
+ Yorum Gönder


nasrettin hoca hakkında ansiklopedik bilgi