+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Öyküleme edebi türlerin hangi anlatım biçiminde kullanılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Öyküleme edebi türlerin hangi anlatım biçiminde kullanılır
  öyküleme edebi türlerin hangi anlatım biçiminde kullanılır. bunun dışında öyküleme anlatım türü tam olarak ne zaman edebiyatımıza girmiş olan bir türdür. bunun dışında öyküleme nedir ve bunu en iyi şekilde kullanabilen yazarımız kimdir. son olarak öykülemeye bir örnek. 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Öyküleme edebi türlerin hangi anlatım biçiminde kullanılır

  Olayları bir akış halinde; yer, zaman, kişi ögeleri üzerine kurulmuş bir anlatım biçimidir. Daha çok roman, hikâye, anı, gezi, biyografi, otobiyografi, tiyatro gibi eser türlerinde kullanılır. Olay: eserde yer alan kişi ya da kişilerin yaptıkları işlerdir. Olaylar olağanüstü olabileceği gibi günlük yaşantımızda sık sık karşılaştığımız türden de olabilir. Olaylar yer, zaman ve kişilere bağlı olarak gerçekleşir. Öyküleyici anlatımın genel özelliklerinden bazıları şunlardır:

  Betimleyici anlatımdan farklı olarak zaman ve olay kavramlarına sahiptir. Betimleyici anlatımdaki bir resim karesi gibi tek bir zamanın anlatılmasının aksine öyküleyici anlatımda zaman hareket halindedir ve gerçekleşen olaylar barındırır.
  Olaylar genellikle geçmiş zaman kullanılarak anlatılır; ancak şimdiki zaman kullanılmış anlatıma sahip eserler de vardır.
  Olaylar oluş sırasına göre anlatılır.
  Anlatılmak istenen düşünceler olayların içindedir
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Öyküleme bilindüğii gibi edebiyatta bulunan bir anlatım türüdür. bunun dışında bu anlatım türü bilindiği gibi görünen duyulan ve tasarlanan olayların anlatılması anlamına gelmektedir. son olarak bu anlatım türünde amaç yazıyı okuyan kişiyi olay içinde yaşatmaktır.
+ Yorum Gönder