+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Atasözleri ve deyimler arasındaki ilişki nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atasözleri ve deyimler arasındaki ilişki nedir
  Atasözleri ve deyimler arasındaki ilişki nedir atasözleri ve deyimler arasındaki ilişki ))))) Atasözleri ile deyimler nasıl bir bağlantı içerisindeler. Deyimler ve atasözleri aynı mıdır bana aralarında bulunan bağ yada farklılıklar konusunda bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Atasözleri ve deyimler arasındaki ilişki nedir

  Deyim, dilbilimde, sözcükselleşmiş karmaşık birlikteliklerdir. Asıl anlamlarından uzaklaşarak yeni kavramlar meydana getiren kalıplaşmış sözler veya söz öbekleridir. İki veya daha çok kelimeden kurulu bir çeşit dil ifadesi olan bu sözler, duygu ve düşünceleri dikkati çekecek biçimde anlatan isim, sıfat, belirteç, yalın ve birleşik eylem görünüşlü dilsel yapılardır. Tam cümle olarak kullanılamazlar.

  atasözü: Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte söz.

  ''Atasözleri bir toplumun duygu, düşünce inanç ve kültür yapısını yansıtır. Atasözlerinin kim tarafından ne zaman söylendiği bilinmez. Yani atasözleri anonimdir. Bu sözler topluma mâl olmuş, toplum tarafından benimsenmiş ve yüzyılların düşünce ve mantık isteminden geçerek günümüze ulaşmış kısa ve özlü sözlerdir. Atasözleri, bir düşünce açıklanırken ya da savunulurken tanık olarak da gösterilirler.Atasözleri, halkın yalnızca ortak duygu ve düşüncelerini değil ortak dil zevkini de yansıtır.
 3. Gülşen
  Devamlı Üye
  Atasözleri uzun bir deneyimden sonra söylenen yol gösterici sözlerdir. Atasözlerinin söyleyenleri genellikle bellidir. Atasözleri nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşmışlardır. Deyimler ise mecaz söz öbekleridir. Deyimler olduklarından farklı şeyler anlatırlar. Deyimlerin söyleyenleri belli değildir.
+ Yorum Gönder