+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Akaid manası hangi hadislerde var Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Akaid manası hangi hadislerde var
  Akaid manası hangi hadislerde var
  S.a acil yardim ya benim acil akaid manasini ve hangi hadislerde bulabilirim yardimci olabilirseniz cok sevinirim, simdi den Allah razi olsun 2. Asel
  Bayan Üye

  Akaid manası hangi hadislerde var  Akîdeler Akîde kelimesinin çoğulu İslâm dîninde inanılacak şeyler, îmân bilgileri
  Âkıl ve baliğ olan (ergenlik yaşına ulaşan) erkek ve kadının birinci vazîfesi, Ehl-i sünnet âlimlerinin yazdıkları akâid bilgilerini öğrenmek ve bunlara uygun olarak inanmaktır Kıyâmette Cehennem azâbından kurtulmak, onların bildirdiklerine inanmaya bağlıdır (İmâm-ı Rabbânî)
  Ehl-i sünnetin akâidde iki kolu vardır: 1) Mâturîdiyye mezhebi 2 Eş'ariyye mezhebi Birincisinin imâmı Ebû Mansur Mâturîdî, ikincisininki İmâm-ı Ebü'l-Hasen Eş'arî hazretleridir İkisinin bildirdiği îmân esasları aynıdır Yalnız aralarında, teferru atla ilgili, îzah, ifâde ve uslub tarzından doğan cüz'î farklılıklar vardır (Taşköprüzâde) Hudâ Rabbim nebim hakkâ Muhammeddir Resûlüllah Hem İslâm dînidir dînim, kitâbımdır kelâmullah Akâidde, Ehl-i sünnet oldu mezhebim, hamdolsun Amelde, Ebû Hanîfe mezhebi, mezhebim vallah
  (İbrâhim Hakkı Erzurumî
+ Yorum Gönder