+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Ormanlarla ilgili farklı bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ormanlarla ilgili farklı bilgiler
  Ormanlarla ilgili farklı bilgiler verebilir misiniz.mesela ormanlar ne gibi öneme ve özelliğe sahipleridir. bunun dışında ormanlar olmasa idi ne gibi şeyler olurdur. son olarak ormanın canlılar üzerinde ne gibi bir etkisi vardır kısaca açıklar mısınız. 2. Asel
  Bayan Üye

  Ormanlarla ilgili farklı bilgiler


  Tüm avrupa?da 12 bin tür bitki var.
  Türkiye?de ise 9000.

  Dünyada her yıl 16 milyon hektar orman alanı yanmaktadır.
  (82 nijerya kadar)

  Son 30 yılda dünya orman örtüsünün beşte biri yok oldu.

  Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılıyor ve 22.5 kilogram karbondioksiti yok ediyor.

  Dünyadaki kağıt tüketiminin yarısı geri kazanılsa,
  Her yıl 8 milyon hektar orman alanı korunabilir.

  Dünyamız dakikada 21 hektar orman alanı kaybediyor.

  Son 30 yılda dünya orman örtüsünün beşte biri yok oldu.

  Her yıl doğaya 7 ağaç borcumuz var!
  Çünkü;
  Bir yıl içinde, kullandığımız kağıt- kartonlar ve ayrıca yaşamsal ihtiyaçlarımız için 7 adet ağacı tüketiyoruz.

  Bir avrupalı yılda ortalama olarak 300 kg. Kağıt ve kağıt ürünleri tüketmektedir.

  Dünyada her yıl kağıt tüketiminin yarısı geri kazanılsa,
  Türkiye büyüklüğünde bir ormanlık alan yok olmaktan kurtarılmış olur.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Ormanlar bilindiği gibi dünya da yaşayan ve oksijenli solunum yapan canlıların oksijenini üretirler bunun dışında bilindiği gibi ormanlar canlılara hem barınaklı yapar hem de besin bulmalarına yardımcı olur yani onlar için bir yaşam alanıdır. son olraak bilindiği gibi ormanda bulunan pek çok ağaçla kağıt masa sıra gibi eşyalar da yapılmaktadır.
+ Yorum Gönder