+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Tasavvuf edebiyatı aşık paşa Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tasavvuf edebiyatı aşık paşa
  Tasavvuf Edebiyatında Aşık Paşa Kimdir? Edebiyatta Aşık Paşa hakkında kısaca bilgi verir misiniz? 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Tasavvuf edebiyatı aşık paşa

  Dilde, Arapça ve Farsçanın etkin olduğu dö*nemde Türkçe’yi savunmuştur. Hem heceyle hem de aruzla şiirleri vardır. Anadolu Türkleri arasında tasavvufu yaymaya çalışmıştır. En önemli eseri “Garipname” adlı mesnevisidir.

  Aşık Paşa, 1272 yılında Kırşehir’de, doğmuştur. Mutasavvıf bir aile içerisinde büyümüştür. Eserlerinde tasavvufun etkisi çok fazladır. Dininine bağlı bir şairdir ve bu sebeple eserlerindeki tasavvufi yönün yanısıra yoğun biçimde dini imgeler bulunur.
+ Yorum Gönder