+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Fiilde kişi Şahıs konusunda ayrıntılı bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fiilde kişi Şahıs konusunda ayrıntılı bilgi
  Fiilde kişi Şahıs konu anlatımı hakkında bilgi verir misiniz? 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Fiilde kişi Şahıs konusunda ayrıntılı bilgiler

  Fiildeki hareketi gerçekleştiren ya da o hareketin içinde bulunan varlığa fiildeki kişi denir.
  Kişileri, çekimlenmiş, yani şahsa ve zamana bağlı olarak bir yargı bildiren fiillerin sonundaki ekler temsil eder.
  Bu ekler, fiillere, zaman ve dilek kip eklerinden sonra gelir.
  Yani önce fiillin zaman veya tasarı ifade eden bir çekimi yapılır, sonra onun hangi şahsa bağlı olduğunun belirtilmesi için şahıs ekleri getirilir.
  Bu, Türkçenin sondan eklemeli bir dil oluşunun göstergesidir.
  Fiillerde üç "kişi" vardır:
  Birinci kişi(ler) : anlatan, söyleyen, haber veren, konuşan, isteyen, soran(lar)
  İkinci kişi(ler) :dinleyen, emir alan(lar)
  Üçüncü kişi(ler): kendisinden bahsedilenler(ler)
  Türkçe'de Şahıs Ekleri kimi kiplerde değişik şekillerdedir:
  Şahıs 1.çeşit 2.çeşit 3.çeşit 4.çeşit
  1.Tekil -m -im -yim
  2.Tekil -n -sin -sin ----
  3.Tekil --- ---- ---- sin
  1.Çoğul -k -iz -lim
  2.Çoğul -niz -siniz -siniz -in, -iniz
  3.Çoğul -ler -ler -ler -sinler
  1.Çeşit ekleri alan kipler: Görülen geçmiş zaman, dilek-şart
  2.Çeşit ekleri alan kipler: Öğr.geç.zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman, gereklilik kipi
  3.Çeşit ekleri alan kipler: İstek kipi
  4.Çeşit ekleri alan kipler: Emir kipi
  Dikkat edilecek olursa bazı şahıs eklerinin birkaç şekilde kullanılabildiği görülecektir. Bunlar fiil çekim örneklerinde daha anlaşılır bir şekilde incelenecektir.
  Not: Bu şahıs ekleri tek tek öğrenilmez. Çekimli filler eklerine ayrılırken kendiliğinden ortaya çıkarlar.
+ Yorum Gönder