+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Tevhid nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tevhid nedir
  Tevhid nedir? Tevhid hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Tevhid ne anlama geliyor? 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Tevhid nedir

  Tevhid hakkında bilgi


  Allahü teâlânın bir olduğuna inanmak, O’na kimseyi ortak etmemek. Yâni Lâ ilâhe illallah (Allahü teâlâdan başka ibâdete lâyık bir ilâh yoktur. O’nun ortağı benzeri yoktur) sözünü, mânâsına inanarak söylemek. (Bkz. Kelime-i Tevhîd)
  İnsanların ilk dîni tevhîd dînidir. İlk insan ve ilk peygamber Âdem aleyhisselâmdır. İnsanlar, peygamberlere aleyhimüsselâm uydukları müddetçe tevhîd inancı üzere devâm ettiler. Fakat kendi başlarına gittiklerinde hep yanlış yollara saptılar, tevhîd inancından ayrıldılar. Allahü teâlâdan başka şeylere, putlara taptılar. İslâmiyet geldiği sırada Kâbe-i muazzamada 360 put vardı. İslâmiyet, putperestliği ve putları ortadan kaldırdı. Tekrar tevhîd inancını yerleştirdi. (Herkese Lâzım Olan Îmân)
  2. Tasavvufta kalbi Allahü teâlâdan başka şeylere bağlılıktan kurtarmak
+ Yorum Gönder