+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Bilgi Hazinesi Forumunda Sosyal bilgilerin hayatımıza kattıkları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sosyal bilgilerin hayatımıza kattıkları
  Sosyal bilgilerin hayatımıza kattıkları 2. HAKAN
  Özel Üye

  Kısaca Sosyal bilgilerin hayatımıza kattıkları

  Sosyal bilimler dünyanın ve yaşamın insanî ve toplumsal yönlerini inceleyen bir akademik disiplinler grubuna verilen addır. Türkiye'de zaman zaman sözel bilimler olarak da anılırlar. Sosyal bilimler sanat ve beşeri bilimlerden insanlığı incelerken, nitel ve nicel metotlar dahil olmak üzere daha ziyade bilimsel metotların kullanımını içermesidir. İnter-disipliner dalların çoğalmasıyla ve sosyal bilimler dışındaki bilimler arasındaki sınırlar büyük oranda muğlaklaşmıştır; nöropsikoloji dalı buna örnek teşkil edebilir.
  Sosyal bilimler başlığı altında genellikle aşağıda listelenen bilim dalları incelenir. Bununla birlikte bu dalların bir kısmı diğer akademik disiplin gruplarının da altında yer alabilir.
  * Antropoloji
  * İletişim bilimi
  * Ekonomi
  * Eğitim bilimi
  * Coğrafya
  * Tarih
  * Uluslararası ilişkiler
  * Dilbilim
  * Siyaset bilimi
  * Psikoloji
  * Sosyoloji
  * Müzikoloji
  * Arkeoloji
  * Filoloji

+ Yorum Gönder