+ Yorum Gönder
Elektronik ve Teknoloji ve Bilim ve Teknoloji Forumunda Bilgi çağında insan Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Bilgi çağında insan
  Bilgi çağında insan


  KİTABIN İÇERİĞİ Bilgi çağında insanın yeri, mahiyeti, bilgi çağının birey ve toplum hayatına etkilerinden bahsetmektedir. Dört bölümdür. BİRİNCİ BÖLÜMDE: Zamanı iyi kullanma ve değerlendirme ile ilgili makaleler vardır. İKİNCİ BÖLÜMDE: İnsani münasebetlerdeki iletişim kazaları ile sosyal münasebetleri yapıcı ve olumlu hale getirmede, kavramları işitme ve dinlemenin, kültür farklılıklarını dikkate almanın önemi üzerinde durulmaktadır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜMDE: Başarıya giden yolun temelini oluşturan doğru düşünme, akılcı doğru karar verme, verimli çalışma ve öğrenme, problem çözme, risk analizi, ekip kurma, zihin ve ruh sağlığı, hakiki ilim adamının vasıfları gibi konular ele alınmaktadır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜMDE: A. Toffler’in gelecek şoku, üçüncü dalga, güç değişimi adlı eserlerinin ışığında içinde yaşadığımız dünyayı gelecek perspektifinde İslami düşünüşle analiz eden makalelerden oluşmaktadır. KİTABIN İYİ VE KÖTÜ YANLARI Kitap tam bir bilimsel kitap. Konularını ele alırken çok iyi irdelenmiş, fazla ayrınıtıya girmemiş, neyin, nasıl olması gerektiğini kısaca anlatmış. Bizim gelecekteki hayatımıza ışık tutabilecek bir kitap. Bize nasıl bir hayat yaşamamızı plan, program yapmamızı hayatta nasıl başarılı olmamızı öğretiyor. Kitap bir müslüman aydının gözüyle yazılmış, tüm dünya insanlığına hitab etmesi zor. Kitabın dili güzel fakat konular ağır. Ayrıca konuları iyi anlayabilmek için araya yeteri sayıda örnek koyulmamış; bir örnek verilip geçilmiş. Kitap ilmi makaleleri derleyip analizini yapmış. KİTABIN ÖZETİ ZAMANI İYİ DEĞERLENDİRME İslam’ın pernsiplerini hayata hakim kılan müslüman, zamanı algılama ve onu kullanma konusunda ne Doğu’lu ne de Batı’lıdır. Cahil bir insan, günlük boş yere harcanan saatlerden sadece bir tanesinden faydalanmasını bilse, on yıldan az bir zaman zarfında pek çok şey bilen bir insan haline gelebilir. Zamanın yanlış ve verimsiz kullanılmasından ortaya çıkan hastalıklar bedeni hastalıklardan daha tehlikelidir. İnsanın hem dünya hem ahiret hayatını sıkıntıya sokacak dert ve hastalıklara yol açar. *Zamanlı hareket etmeyi bilmenin ve bunu uygulayabilmenin önemli bir yolu eski alışkanlıklarımızı unutmak; bunun için de eski alışkanlıklarımızın tam zıtlarını hayatımızda uygulamaktır. *Bir işte başarılı olmanın üç basamağı: 1-Motivasyon, 2-İrade gücü, 3-Belirlenen faaliyetlerin gerektirdiği özelliklerin bütününe sahip olacak egemenliğin kazanılması *Zaman ustası, kendisine, çalışma hayatına, evine, kültüre ve biyolojik ihtiyaçlarının te’minine ayırdığı zaman birimleri arasında dengeyi kurabilen ve hepsini yapabilen kişidir. *Hedeflerimizi başkaları değil, kendimiz belirlemeliyiz. *İnsanın, önce davranış ve alışkanlıklarını değiştirebileceğine inanması gerekir. *Zamana hakim olabilmek için önce, insanın kendi düşüncelerine ve iradesine hakim olması ve kendi kendini yönetebilmesi lazımdır. *’Ne düşündüğünü söylersen sana kim olduğunu söy
 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Bilgi çağı adlı kitap bilginin ve zamanın nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgi vermektedir. Kitap ayrıca sosyalleşmenin ve kültürün önemine de vurgu yapmaktadır. Başarıya giden yolun doğru düşünceden geçtiğine de değinen kitap ne düşündüğünü söyle kim olduğu söyliyeyim sözüne açıklık getirmektedir.
+ Yorum Gönder