+ Yorum Gönder
Slayt ve Ciddi Konular ve Ciddi Konular Seviyeli Forum Forumunda Hayvanların Usulüne Göre Kesilmesi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Hayvanların Usulüne Göre Kesilmesi Hakkında Bilgi
  Hayvanların Usulüne Göre Kesilmesi İle İlgili Bilgi


  Bir hayvanı mü’minin gıda maddesi olacak şekilde usulüne göre kesmek için: 1) Hayvanın tamamen boğazlanmış olması yani bütün atardamarlarının kesilmiş olması; 2) bu işi bir Müslüman yahut bir Kitâbînin (bu Mukaddes Kitab’a inanan kimse: Hristiyan yahut Musevî) yapmış olması (Kitâbî tebaadan olsa da, olmasa da olur); 3) bıçağın Allah’ın adını anarak hayvanın boğazına sürülmüş olması; asla Peygamberin veya herhangi bir velinin adının (hattâ Allah’ın adından sonra bile) anılmamış olması lâzımdır.  Hayvanların Usulüne Göre Kesilmesi.jpg.


  Kadınlar, reşit olmamış çocuklar, sünnetsizler, aptallar, sağır ve dilsizler de, Müslüman veya Kitâbî olmak şartıyla hayvan kesebilerler; yeter ki, kesme işini usulüne göre yapsınlar. Bir dinsiz veya bir putperestin, ister ateşe tapan Mecusî olsun veya Vesenî (putperest) olsun, kestiği hayvan haramdır. Kesme işini yaparken edilecek duaya gelince, sadece Zikr-i hâlis; Allah’ın adını anmak yeter.

  Eğer Allah’ın adı bile bile söylenmezse kesilen hayvan murdar olur.

  Ancak eğer unutma olursa durum farklıdır, zira Müslüman dininde istemeyerek yapılan her şey affedilebilir.

  Bıçağın değişmemesi fakat kesilecek hayvanın değişmesi de kesim işini sakatlar. Yani, elinde bıçak tutan adam önünde duran hayvanı Allah’ın adını andıktan sonra boğazlayacağına bir başka hayvanı boğazlarsa… Ama hayvan yerine bıçağı değiştirirse o zaman zarar gelmez. Çünkü Allah’ın adı bıçak için değil, hayvan için söylenmiştir.

  Bu kaide av hayvanları için değişiktir. Avcı Allah’ın adını silâhı üzerine anar, avının üzerine değil. Ta ki, niyet ettiği hayvan yerine bir başkasını öldürüverirse, avı murdar olmasın. Ancak Allah’ın adını hem avı, hem silâhı üzerine anar, sonra silâhını değiştirir ve bir hayvan öldürürse bu av haram olur.

  Çelik olsun, keskin taş olsun veya diş, tırnak, sivri bir tahta parçası deriyi ve atardamarı kesmeye yarayan herhangi bir, âlet kan akıtma işinde kullanılabilir. Bıçağı hayvanın boynunun gerekli yerine ansızın sürmek lâzımdır. Develer daima alt taraftan boğazlanır. Sığır ve koyun ise üst taraftan. Bu arada kesilen hayvana mümkün olduğu kadar az ıstırap çektirmeye dikkat etmek lâzımdır.

  Bunun için her şeyden önce kesim sırasında oyalanmamak, bıçağı temiz ve bilenmiş bir halde bulundurmak, kesime doğrudan doğruya kesimin yapılacağı yerde başlamak, bağlanan hayvanı sürüklememek, bıçağı boynunun altına sürmemek, başı vücuddan tamamen ayırmamak, henüz sıcak olan hayvanın derisini yüzmemek lâzımdır.

  Ehlileştirilmiş olan yabanî hayvanların kesimi için de aynı iş yapılır; ancak yabanileşmiş ehlî hayvanlar av hayvanı gibi öldürülür. Umumiyetle yaşayıp yaşamadığından şüphe edilen, fakat kesildiği zaman kanı akan hayvanlara haram gözüyle bakılamaz. Ayrıca bütün bu kaideler hayvanın karnında olabilecek yavruların saflığına hiçbir surette tesir etmez. (Ancak İmamlar, teşekkül etmiş yavruları bundan istisna eder).

  Müminlere gıda maddesi olacak balıkların boğazlanmasına lüzum yoktur ancak çekirgeler hariç bütün uçan hayvanların boğazlanması gerekir.
 2. Acil

  Hayvanların Usulüne Göre Kesilmesi Hakkında Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder