+ Yorum Gönder
Çocukların Forumu ve Çocuk Eğitimi Forumunda Sosyal Durumlarla İlgili Oyunlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Sosyal Durumlarla İlgili Oyunlar
  Sosyal Durumlarla İlgili Oyunlar Hakkında Bilgi

  Bilgisayar oyunları ve simülasyonlar kullanım alanları bakımından çehresini değiştirmeye başlamıştır. Oyun tasarımcıları ve eğitimcilerin de her geçen gün oyuncular arasında daha fazla etkileşime izin verecek kompleks sanal ortamlar tasarlamak için çalışmaya başladığı görülmektedir. Özellikle çevrimiçi oyunlar diğer oyunlara göre daha geniş etkileşim ve iletişim olanakları sağlaması yönüyle popülaritesini günden güne arttırmaya başlamıştır. Çevrimiçi oyunların eğitim amaçlı kullanılmaya başlanmasının altında bir çok sebep yatmaktadır. Bu sebeplerden en önemlisi öğrencilere sosyal olayları oyun ortamında oluşturma ve sonuçlarını görmelerini sağlama fırsatı vermesi ve öğrencilerin kafalarında bu olaylar ile ilgili anlamlı sonuçlar oluşmasını sağlamasıdır diyebiliriz. Çevre eğitimi ile ilgili eğitim kursları öğrencilerin özellikle kimyasal sızıntılar, toksin transferi gibi içerik ile ilgili standartları yakalamalarını amaçlamalarının yanı sıra çevre eğitimi ve bununla ilgili geliştirilmiş müfredata yönelik gerekli becerileri de kazanmalarını amaçlamaktadır. Çevrimiçi oyunlar içerdikleri sosyo-teknik yapı sayesinde oyuncuların sosyal olaylara yönelik sorumluluk bilincinin arttırılması gibi amaçlar içermektedirler. Bunun yanı sıra

  onların eğitim, eğlence ve sosyal sorumlulukların birleştiği bir ortak nokta altında bütünleşmesini sağlamaya çalışmaktadır.

  Günümüzde oyun geliştiricileri sosyal olgular içeren oyunlara da diğer oyun türleri kadar ağırlık vermeye başlamıştırlar. Bu oyunlardan biri de yukarıdaki şekilde de gösterilen öğrenme ve öğretme amaçlı projelerden biri için tasarlanmış, 9-12 yaşları arasındaki çocukların çok kullanıcılı bir öğrenme ortamında eğitsel görevleri yerine getirdiği çevrimiçi oyunlardan biri olan 'Quest Atlantis' ve oyuncuların yeni bir simülasyon ortamını cep bilgisayarları gibi çok sık rastlanmayan teknolojileri kullanarak incelemesine izin veren 'Environmental Dedectives' platformudur.

  Bunun yanı sıra 'UniGame: Üniversiteler için oyun tabanlı öğrenme ve yaşam boyu öğrenme projesi (www.unigame.net)' gibi üniversitelerde bilgisayar kullanımının arttırılması yoluyla yaşam boyu öğrenme ile ilgili olanakları yaygınlaştırmak amaçlı geliştirilen bir çok proje ve çalışma mevcuttur. Bu tür projeler motivasyon ve eğlence elementlerini merkeze almasının yanında, oyunu ve oynama kavramlarını başlangıç noktası olarak gören yaklaşımları ile eski gelenekleri yenilerine değiştirmeyi amaçlamaktadır. 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  Çekingen çocuklar yaşıtları ile ilişki kurmada zorlanırlar, arkadaşları ile birlikte olmaktansa yalnız kalmayı tercih ederler. Çocukları bu duruma iten sebep ailelerin aşırı baskısıdır. Ayrıca ailenin aşırı koruyucu olmasıda çocuğu dıiarıya karşı çekingen yapar.
+ Yorum Gönder