+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Göç gerçeğinin ardındaki nedenler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Göç gerçeğinin ardındaki nedenler

  Göç Gerçeğinin Ardındaki Nedenler Uzunca Bilgi
  Göç Gerçeğinin Ardındaki Nedenler.jpg
  Kentleşme ve göçü, kentlerde "çekme" faktörleri ile köylerde "itme" faktörler: etkilemektedir. Göç. gerçeğinin ardındaki itici nedenler deyince kırsal kesimde yaşayanların bulundukları yerden ayrılmaya iten nedenler anlaşılmalıdır. Bayhan' a göre nüfusu kente "iten" faktörler şu şekilde ifade edilebilir: Köyce artan nüfus baskısı, yetersiz ve kötü dağıtılmış toprak, düşük verimlilik, doğal afetler. kan davaları, toprağın mirasla parçalanması, tarımda makineleşme ile kalan kitlelerin kente göçü ile Türkiye'de özellikle son yıllarda artan terör ve güvenlik nedenli göçler köyün iticiliğini oluşturmaktadır.
  1991 yılında uluslar arşı çalışma örgütünce (İLO), Türkiye'nin 4 ayrı bölgesinden seçilen köylerde uygulanan anketlerden elde edilen sonuçlar belli başlı itici nedenleri 3 grupta toplanmaktadır.
  1) İçinde bulunan koşullardan hoşnut olmamak yada işsiz bulunmak,
  2) Refah gelir farklılığı, başka bir değişle göç edenlerin tüketim düzeylerinin farklı olduğunu görmeleri,
  3) Kendilerinden sonraki genç kuşaklarına yada çocuklarına daha iyi bir gelecek daha iyi bir yaşam koşulları hazırlamak, eğitim olanaklarını sağlamak istemeleridir.
  Göçteki itici nedenler arasında doğal afetleri de sayabiliriz. Buna çok gerilerden değil geçtiğimiz aylarda Marmara bölgesindeki deprem felaketi tüm bölgeyi altüst etmiştir. Evleri, iş yerleri yıkılan insanlar, buralardan iç memleketlere doğru göç etmeye başlamışlardır. Bir kısmı daha önceki yerleşim merkezlerine yani kendi memleketlerine, bir kısmı da bilmedikleri yerlere göç etmek zorunda kaldılar.
  Başka bir örnek verecek olursak, Atlas okyanusunda bu yüzyılda oluşan en şiddetli kasırgalarından biri olduğu belirtilen Floyd kasırgası, A.B.D.' de ülke tarihinin en büyük göçüne yol açtı. Kasırga yüzünden 4 milyon kişi yaşadıkları yerleri terk ederek ülkenin daha güvenli olan iç bölgelerine kaçıyor. Gördüğümüz gibi meydana gelen doğal afet. onlar için güçlü bir itici nedendir.
 2. CANGÜLER
  Bayan Üye

  Kırsal kesimden kentlerimize olan göçlerin nedenleri arasında en önemli olanları kırsal kesimdeki iş olanaklarının yetersizliği, çocukların eğitim alanındaki azlığı ve sağlık hizmetleridir.
+ Yorum Gönder