+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Coğrafyanın siyasal gücü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Coğrafyanın siyasal gücü

  Coğrafyanın Siyasal Gücü Nedir?


  Coğrafyanın Siyasal Gücü" adlı bu kitapta esas itibariyle siyasal coğrafyanın konusu, ilgi alanı ve dayandığı ilkeler açıklanmak istenmiştir. Ancak; burada siyasal ağırlığı olan coğrafi faktörlerden yalnız büyük ölçüde fiziki yapıyla ilgili mekansal yani statik karakterdekiler ele alınmıştır.
  Ulusların gelişmelerini, devletlerin iç ve dış politikalarını etkileyen yer şekilleri, iklim, toprak, denizler, su yolları ve adalar gibi coğrafi unsurlar üzerinde eskiden beri durulmuş, hatta, ülkelerin fiziki yapılarının önemine siyasi tarihin kapsamına giren konuların incelenmesi sırasında da değinilmiştir. Ne var ki, ülkemizde ilgililerce bütün bu konuların öneminden ancak tek ve ayrı olarak söz edilmiş, fakat, birbirini etkileyen ve tamamlayan statik faktörlerin siyasal açıdan tümünü kapsayan neşriyat son derecede sınırlı kalmıştır. İşte böyle bir boşluğun doldurulması ve bu konulara ilgi duyanlara derli toplu bilgi sunulması bu kitapçığın hazırlanmasında en Önemli etken olmuştur.

  Ülkemiz açısından her zaman büyük önem taşımış ve bugün de taşımakta olan coğrafi konumumuza ve siyasal sınırlarımıza kitapta ayrıca yer verilmiştir


  Coğrafyanın siyasal.jpg 2. Acil

  Coğrafyanın siyasal gücü isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder