+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Coğrafya Forumunda Harita yapımı ile ilgilenmiş türk bilim insanlarının öz geçmişleri nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Harita yapımı ile ilgilenmiş türk bilim insanlarının öz geçmişleri nedir
  Harita Yapımı İle İlgilenmiş Türk Bilim adamlarını biliyor musunuz?

  Kaşgarlı Mahmut: Ünlü eseri Divanü Lugati't-Türk'tür. Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek amacıyla yazılmıştır. Eserde yer alan harita ise, Türk Dünyası ile ilgili olarak yayınlanan ilk haritadır.


  Harita yapımı ile ilgilenmiş türk bilim insanlarının öz ge&#2.jpg

  Piri Reis: Türk Amirali Piri Reis (1470-1554), Osmanlı Donanması amirallerinden Kemal Reis'in kardeşinin oğludur. Piri, amcası ile birlikte bir dizi deniz savaşına, katılmış, deniz navigasyonunun vazgeçilmez aracı olan haritalar ve haritacılık ile ilgilenmiştir. Piri Reis'in harita çizme merakı artarak devam etmiş, Akdeniz ve Ege Denizi limanlarına ve adalarına ilişkin tuttuğu krokileri kullanarak Osmanlı donanmasının hakim olduğu denizlere ait "Kitabı Bahriye" isimli eserinde çeşitli liman, koy, körfez, kıyı, kale vb. yerlere ait haritalar ile bu denizlerdeki gemiciliğe ait akıntılar, sığ yerler, tehlikeli kayalık yerlere ait bilgileri de vermiştir

  Matrakçı Nasuh: Haritacı anlayışı minyatüre uygulayan ilk ressamdır. Sopa veya demirci çekici ile yapılan ve bir çeşit harp oyunu olan matrak (Mitrak) oyunu mucididir.

  Seydi Ali Reis: Deniz astronomisini ve deniz, coğrafyasını çok iyi bilen bir bilgindi.

  Mehmet Aşık Büyük Türk gezgincilerinden Mehmet Işık 21 yaşında geziye çıkarak 25 yıl içinde bir çok ülke gezmiş ve gezi notları 1595 yılında "Menazır-ül Avalim" (Dünyanın görünümü) adıyla basılmıştır.

  Mehmet Reis: 1590 da Menemenli Mehmet Reis'in çizdiği bir Akdeniz haritası Venedik'te Correr müzesindedir. Benzer şekilde 16. yüzyılda Tunus'lu, Hacı Ahmed'in Dünya haritası Venedik'te San Marco kütüphanesindedir.

  Katip Çelebi: Arapça ve Farsçayı çok iyi bilen, ve tarih, coğrafya, bibliyografya ve toplum bilimi alanlarında 27 yapıtı bulunan Katip Çelebi (1609-1657) Girit seferi dolayısı ile (1645-46) haritaların nasıl yapıldığını öğrendi. En önemli yapıtı "Cihannüma" (Dünyayı gösteren) coğrafya alanında doğu görüşten batı görüşe geçişte bir dönüm noktasıdır.
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Harita yapımıyla uğraşmış türk bilim insanları

  Piri Reis
  Ali Macar Reis
  Kaşgarlı Mahmut
  Matrakçı Nasuh
  Seydi Ali Reis
  Mehmet Aşık
  Mehmet Reis
  Katip Çelebi

+ Yorum Gönder