+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Karadeniz Bölümü nün kıyı ile iç kesimleri karşılaştırıldığında hangi benzerlik görülür Konusunu Okuyorsunuz..
  1. Ziyaretçi

    Karadeniz Bölümü nün kıyı ile iç kesimleri karşılaştırıldığında hangi benzerlik görülür
    Karadeniz Bölümü nün kıyı ile iç kesimleri karşılaştırıldığında hangi benzerlik görülür  2. Ayyıldız Bayrak
    Devamlı Üye

    Türkiye�de görülen bir diğer iklim tipi de Karadeniz iklimidir. Bu iklim tipi Türkiye�nin kuzey kıyısı boyunca uzanan bir şerit üzerinde belirir; dağların kıyıya paralel olması yüzünden bu şerit fazla bir değişiklik göstermez. Bu iklimin en belirgin özelliği her mevsim yağışlı olmasıdır. Ama en çok yağışın sonbahar mevsiminde düştüğü görülür. Yazlar sıcak kışlar ise fazla soğuk değildir. Bu bölge ikliminde kıyı kesimi ile iç yörelerde oldukça önemli farklılıklar görülür. Bunun nedeni bölgedeki yüksek dağ sıralarının Akdeniz�den gelen nemli hava kütlelerinin hareket yönüne dik olmasıdır. Onun için kıyıdaki dağların kuzeye (denize) bakan yamaçları çok daha fazla yağış alır. Güney yamaçlara da daha az yağış düşer. Karadeniz Bölgesi�nin Doğu Karadeniz Bölümü�nde Karadeniz iklimi görülür. Buralara düşen fazla yağıştan dolayı Sel ve Heyelan gibi Doğal Afetler görülür. Bu iki doğal afet yüzünden önemli miktarda can ve nal kaybı olmuştur. Özellikle 1990�da bu bölümümüzde meydana gelen selde 55 kişi hayatını kaybetmiş, pek çok taşıt aracı, ev, işyeri, köprü ve yol hasar görmüştür. Karadeniz Bölgesi�nin bir diğer bölümü olan Orta Karadeniz Bölümü�nde akarsular sayesinde deniz etkisi iç kısımlara kadar sokulmuştur. Kıyı ve iç kısımlar arasında iklim farklılıkları Doğu Karadeniz Bölümündeki kadar belirgin değildir. Ne olursa olsun farklılık yine de görülür. Kıyı kesiminde 1000 mm kadar olan yıllık yağış miktarı iç kısımlara doğru hızla azalır. Son olarak Batı Karadeniz Bölümü�nün kıyı kesiminde yağış miktarı, Orta Karadeniz Bölümü�ne göre biraz daha fazladır. İç kesimde yazlar daha sıcak, kışlar ise soğuk ve kar yağışlıdır. Kıyı kesimine göre donlu günlerin sayısında da bir artma görülür.
+ Yorum Gönder