+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Doğal çevreye en çok ne zarar veriyor Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Doğal çevreye en çok ne zarar veriyor
  Doğal çevreye en çok ne zarar veriyor 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  İnsanların Doğal çevreye etkileri


  1 Evler, iş yerleri ve taşıt araçlarında; petrol, kalitesiz kömür gibi fosil yakıtların aşırı ve bilinçsiz tüketilmesi
  2 Sanayi atıkları ve evsel atıkların çevreye gelişigüzel bırakılması
  3 Nükleer silahlar, nükleer reaktörler ve nükleer denemeler gibi etmenlerle radyasyon yayılması
  4 Kimyasal ve biyolojik silahların kullanılması
  5 Bilinçsiz ve gereksiz tarım ilaçları, böcek öldürücüler, soğutucu ve spreylerde zararlı gazlar üretilip kullanılması
  6 Orman yangınları, ağaçların kesilmesi, bilinçsiz ve zamansız avlanmalardır
 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  Erozyonun Doğal çevreye verdiği zararlar

  1.Bitki örtüsünün yok olması, erozyonun ve buna ek olarak toprak kayması, taşkın ve çığ felaketlerini artırır.

  2.Verimsizleşen ve yok olan tarım arazileri kullanışız duruma gelir ve kırsal kesimden kentlere doğru göçü arttırarak, büyük ekonomik ve toplumsal sorunlara yol açar.

  3.Meraların yok olması hayvancılığın gerilemesine neden olurken, gelirin azalması ve iş olanağının daralması sonucunu ortaya çıkar.

  4.Erozyon sonucu taşınan verimli topraklar, baraj göllerini doldurarak, ekonomik ömürlerini kısaltır.

  5.Yeşil örtü ve toprağın aşınması ile ortaya çıkan iklim değişikliği ve bozulan ekolojik denge, büyük boyutlarda doğal varlık kaybedilmesinin göstergesi olur.

  6.Bitki örtüsü ve toprağın olmadığı bir yüzey, yağmur sularını toplayamadığından doğal su kaynakları düzenli ve sürekli olarak beslenemez.
+ Yorum Gönder