+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Kuran-ı kerim türkçe meali indeks bölümü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kuran-ı kerim türkçe meali indeks bölümü
  kuran-ı kerim türkçe meali indeks bölümünü arıyorum 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  İndex çok uzun şu şekilde bir örnek olarak konu ekliyorum..


  ÖRNEK..

  Artık inanmazlar 36/7
  Arz (diriler ve ölüler için toplanma yeri) 77/25-27
  Arza ağır baskılar atılması 16/15,16
  Arza ve üzerinde bulunanlara vâris O’dur.. 19/40
  Arzı iki günde yaratana(“..gıdalarını dört günde yaratana”) 41/9,10
  Arzın durulacak yer, göğün bina yapıldığı 40/64
  Arzın uzatılması 13/3
  Arzusunu ilah edinen 25/43
  Ashâb-ı Kehf (mağara arkadaşları) kıssası 18/9-26
  Aslâ batmayacak bir ticâret 35/29,30
  Aşırmak, hıyânet etmek 3/161
  Atalarının dînine uyanlar 2/170,171
  Ateizm hakkında.. 5/44 23/80-91 44/34-39 45/23,24
  Ateş 56/71-73
  Ateş (yeşil ağaçtan) 36/80
  Ateş azâbı (ayaklarının altından ve üstlerinden örter..) 29/55
  Ateş halkı (ebedî) 2/39,81 10/27
  Ateş halkının manzaraları 23/104-117
  Ateş halkının, Cehennem bekçilerinden duâ etmelerini istemeleri 40/49,50
  Ateşten çıkılamayacağı 2/167
  Ay (konaklar, eski urcun) 36/39
  Ay yarıldı 54/1
  Âyetler (mûcizeler) Allah’ın yanındadır 29/50
  Âyetler hakkında mücâdele edenler 40/4
  Âyetlerden yüz çevirenden daha zâlim kim olabilir.. 32/22
  Âyetlere inananlar derhal müslüman olurlar 27/81
  Âyetlere karşı büyüklük taslayanlar 31/7
  Âyetleri az pahaya satmak 2/41
  Âyetleri tanımayanlara acı azap 45/7-11
  Âyetlerle alay eden 45/9,10
  Ayların sayısı on ikidir 9/36
  Ayrılığa düştükleri şeylerde ancak sen hükmedersin 39/46

  Bahçe sâhipleri.. 68/17-33
  Bakışların bâzılarını yummak 24/30,31
  Bal arısına Allah’ın vahyetmesi 16/68,69
  Baldaki şifâ 16/69
  Barış içinde yaşamak 4/90,91
  Barışa mukâbele 8/61
  Basîret 6/104
  Başıboş bırakılmadığımız 75/36
  Başımıza gelen her musîbet kendi işlerimiz yüzündendir (O, birçoğunu da affeder..) 42/30
  Başka ilah olsaydı yer ve gök bozulurdu 21/22
  Başka ilahlar olsaydı 17/42,43
  Bâtıl yok olmaya mahkûmdur 17/81
  Bâtıla inanıp, Allah’ı inkâr edenler 29/52
  Batırmayacağından emin misiniz? 67/16,17
  Bekleyip, kuşkulananlar ve inkâr edenler.. 57/14,15
  Belâ 3/165
  Belâ yağmuru 25/40
  Belkıs’ın (melike) müslüman olması 27/42
  Belki dönerler diye âyetlerin tekrar tekrar açıklandığı 46/27

  Cehennem (sürekli azap) 42/44,45
  Cehennem (ateş azâbı-ebedî-) 32/20 23/104 25/11-15
  Cehennem (ateş halkı) 10/27
  Cehennem (azâbın içinde hor ve hakir..) 25/69
  Cehennem (delikçiklere işleyen azap) 52/27
  Cehennem (ebedî ateş) 47/15
  Cehennem (ebedî azap) 32/14 40/76
  Cehennem (ebedî kalmak) 39/71,72
  Cehennem (homurtusu) 67/6-11
  Çocuğun sütten kesilmesi (otuz ay) 46/15
  Çocukların (erginliğe ermiş ve ermemiş) izin istemeleri 24/58,59
  Çok soru sormak 5/101,102
  Dâvud a.s. ve (oğlu) Süleyman a.s. 21/78-82 27/15
  Dâvud a.s.’a dağların ve kuşların boyun eğdirildiği 21/79
  Dâvud a.s.’a zırh yapmanın öğretildiği 21/80
  Dâvud a.s.’ın kıssası 38/17-30
  Delil isteme 2/111
  Demir 57/25
  En yakın göğün ziynetle donatılması 37/6,7
  En yakın göğün, şeytanlar için taşlamalar 67/5
  En yakın lambalarla ve koruma ile donatılması 41/12
  Erenler 3/146
  Erkeğin kadınlar üzerinde yöneticiliği 4/34
  Fir’avn’un yaptığı iyiliği başa kakması 26/18,19
  Fir’avn’un, Musa a.s.’a deli ve büyücü demesi 26/27,34
  Firavn’a Musa a.s.’ın gönderilişi 7/103-162
  Firavn’a yumuşak söz söylenmesinin emr. 20/43,44
  Göklerin ve yerin anahtarları O’nundur.. 39/63
  Göklerin ve yerin askerleri O’nundur 48/4,7
  Göklerin ve yerin bucakları 55/33-35
  Göklerin ve yerin mülkü 9/116
  Helâl ve temiz şeylerden yemek 2/168
  Helâli haram etmek (sınırı aşmak) 5/87,88
  Helâli haram kılmak 66/1
  Helâli haram, haramı helâl yapmak 16/116
  Hemen cezâlandırsaydı, yeryüzünde canlı kalmazdı.. 35/45


  İndex bölümü kurani kerimde geçen bütün kelimelerin fihristi demektir..
 3. Ziyaretçi
  Doğru, kur'an-ı kerimin ''indeks'' bölümü öyledir .

  Bende bir kaç satır ekliyorum..

  İnananlara öğütler (O’na yönelip, O’ndan korkmak..) 30/31
  İnananlara vaadedilen hükümranlık 24/55
  İnananların affetmesi gerektiği 45/14
  İnananların dileklerini kabul eder, fazlasını verir 42/26
  İnananların nûru 66/8
  İnananların yapmaları gereken 14/31
  İnananların, Allah’a kulluk etmesi gerektiği 29/56
  İnananların, âyetler hatırlatıldığında yaptıkları.. 32/15
  İnananların, kalpleri katılaşanlar gibi olmaması gerektiği.. 57/16
  İnananların, peygambere salât etmeleri gerektiği 33/56
  İnananların, yapmayacağı şeyi söylememeleri 61/2,3
  İnandıktan sonra inkâr edenler 4/137
  İnandıktan sonra inkâr edenlerin kalplerinin mühürlendiği 63/3
  İnanıp iyi işler yapanlar halkın en hayırlıları 98/7,8
  İnanıp iyi işler yapanların sâlihler arasına sokulacağı 29/9
  İnanıp, iyi işler yapanlara kesintisiz mükâfat 95/6
  İnanmak kendi yararımızadır 4/170
  İnanmayanın amelinin boşa çıkması 5/5
  İnanmayanlar yalancıdır 16/105
  İnanmayanların fidye vermek istemeleri 13/18
 4. Ziyaretçi
  arkadaşlar galiba en üsteki yazan yer

 5. Ziyaretçi
  aynennnnn yahaaa neden bunu daha önce düşünmemiştim, doğrudur valla index öyleymiş

+ Yorum Gönder


kuranı kerim türkçe meali indeks bölümü,  kuranı kerim türkçe mealinin indeks bölümü,  kuranı kerimin türkçe meali indeks,  kuranı kerimin türkçe mealinin indeks bölümü,  kuranı kerim türkçe meali indeks