+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Sitoplaz yapısında bol miktar su bulundurduğundan yalıtkan mıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sitoplaz yapısında bol miktar su bulundurduğundan yalıtkan mıdır
  sitoplaz yapısında bol miktar su bulundurduğundan yalıtkan mıdır? 2. Asel
  Bayan Üye

  Sitoplaz yapısında bol miktar su bulundurduğundan yalıtkan mıdır

  Hücre zarının hemen altında yeralan kısımdır. Buna ektoplazma da denir. Bu kısım yoğun ve granülsüzdür. Dış sitoplazma kolloit yapısını belirgin olarak gösterir; reversiblkolloit özelliğini daima korur; jel halinden sol haline ya da zıt yönde kolayca değişebilir.
  Stoplazma solunum, fotosentez, beslenme, sindirim, boşaltım gibi bütün yasamsal olayların geçtiği yerdir, fakat yoğunluğu sudan daha yüksektir. Bu canlı maddenin özünü proteinler ve su oluşturur. Ayrıca çeşitli enzimler, lipitler, karbonhidratlar ve mineraller de vardır. Suyun bir kısmı bağımsız halde protein moleküllerinin arasını doldurmakta, az bir kısmı ise protein moleküllerine bağlanmış durumda bulunmaktadır.
  Hücre zarı ile çekirdek arasındaki sıvı bölüme sitoplazma denir.


  Stoplazma büyük oranda su içerdiği için açık renkli yarı akışkan ve saydam özelliğe sahiptir.
+ Yorum Gönder