+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Bölgemizin yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bölgemizin yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları
  bölgemizin yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları 2. Asel
  Bayan Üye

  Bölgemizin yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları

  A. Yenilenemez Enerji Kaynakları: Fosil yakıtlar ve radyoaktif elementler yenilenemez enerji kaynaklarıdır. Bu kaynakların bu şekilde isim almalarının nedeni kullandıkça bitmeleri ve yenilerinin gelmesinin çok uzun sürmesidir.

  1. Fosil yakıtlar:
  Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar en çok termik santrallerde elektrik enerjisi üretmek için kullanılmaktadır. Günlük hayatta kullandığımız benzin, mazot, LPG, plastik, naftalin, boya, teflon gibi maddeler petrol kaynaklıdır. Kömür, petrol, doğalgaz gibi binlerce yılda oluşmuş fosil yakıtlar insanlığın gelişmesi ile hızla azalırken atıkları ile hava su ve toprak kirliliğine yol açar. Fosil yakıtlardaki karbon yanma tepkimeleri ile atmosferde CO2 ve CO bileşiklerinin birikmesine neden olur. Bu gazların havada çok fazla birikmesi sera etkisine ve küresel ısınmaya neden olması açısından oldukça tehlikelidir.


  2. Nükleer Enerji:

  Uranyum, plütonyum gibi radyoaktif elementlerin çekirdeklerindeki proton ve nötronları tutan enerjinin ortaya çıkarılması esasına dayanır. Dünyadaki elektriğin %20 si nükleer santrallerde üretilir. Nükleer santraller Dünyanı pek çok yerinde bulunmasının yanında atmosferin kirlenmesine sebep olur. Nükleer enerji santrallerinde elektrik ucuzdur fakat santralin maliyeti oldukça pahalıdır.

  B. Yenilenebilir Enerji Kaynakları:
  yenilenebilir enerji gücünü güneşten alan ve hiç tükenmeyeceği düşünülen ve çevreye zara vermeyen enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.

  Bazı yenilenebilir enerji kaynakları tabloda verilmiştir.

  Yenilenebilir Enerji Kaynağı
  Kaynak veya Yakıtı

  Hidroelektrik enerjisi
  Nehirler

  Rüzgâr enerjisi
  Rüzgârlar

  Jeotermal enerji
  Yeraltı suları

  Güneş enerjisi
  Güneş

  Biokütle enerjisi
  Biyolojik atıklar

  Dalga enerjisi
  Okyanus ve denizler

  Hidrojen enerjisi
  Su ve hidroksitler
+ Yorum Gönder