+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Isı ve sıcaklık hakkında düşüncelerim Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Isı ve sıcaklık hakkında düşüncelerim
  maddeyi oluşturan atom ya da moleküller sürekli hareket halindedirler. bu hareket katı maddeye denge konumu etrafındaki titreşimler, sıvı ve gazlarda ise hem titreşim hem de bir çok çarpışmalar sonucukırık çizgiler halinde öteleme hareketleri şeklindedir.bu nedenle maddenin her atom veya molekülünün kinetik enerjisi vardır.bir maddenin sıcaklıgı denilince maddeyi oluşturan atam yada moleküllerin sadece bir tanesinin ortalama kinetik enerjisi orantılı tanecilik anlaşılır 2. Asel
  Bayan Üye

  ısı ve sıcaklık hakkında düşüncelerim

  Sıcaklık: Bir maddeyi oluşturan taneciklerden birinin ortalama hareket(kinetik) enerjisini ifade den bir değerdir. Sıcaklık, enerji değildir. Termometre ile ölçülür.

  Isı: Sıcaklıkları farklı iki madde arasında alınıp verilen enerjinin adıdır. Bu durumda sıcaklıkları eşit iki madde arasında ısı aktarımı gerçekleşmez. İki maddeden birinin sıcaklığının diğerinden farklı olması halinde, sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye enerji aktarılır. Maddenin, katı, sıvı veya gaz halinde olması ısının tanımını değiştirmez. Bir başka şekilde bir maddeyi oluşturan taneciklerin toplam hareket enerjisine ısı denir.
  • Isı, bir enerji olduğu için birimi joule ( j )’dur. Bir başka ısı birimi ise kalori (cal)’dir.
  • (1 kalori = 4,18 joule dür.)
  • Bir maddenin sahip olduğu ısı direkt olarak herhangi bir aletle ölçülemez. Sadece maddelerin birbirine aktardığı ısı ölçülebilir. Bazı matematiksel ifadeler kullanılarak hesaplanabilir.
  • Farklı sıcaklıklara sahip cisimler birbirlerine temas ettiklerinde aralarında ısı alışverişi gerçekleşir. Sıcaklığı yüksek cismin taneciklerinin sahip oldukları hareket enerjisi daha büyüktür.
  • Sıcak cismin tanecikleri, soğuk cismin tanecikleriyle temas ettiklerinde enerjilerinin bir kısmını bu taneciklere aktarırlar. Böylece sıcak cisimden soğuk cisme ısı akışı olur. Sıcak cismin sıcaklığı biraz düşer. Soğuk cismin sıcaklığı biraz artar. Eğer cisimler arasındaki ısı alış verişi sona erene kadar beklenirse her iki cismin sıcaklığı da eşit olur.
  Sıcak su torbaları, ısı alışverişi sayesinde bizi ısıtır. Üşüyen el ve ayağınıza sıcak su torbasını koyduğunuzda torbadan size aktarılan ısı, el ve ayaklarınızın sıcaklığını arttırarak üşümenizi engeller.
+ Yorum Gönder