+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ders Notları Forumunda Biyosensörlerde kullanılan mikroorganizmalar hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Biyosensörlerde kullanılan mikroorganizmalar hakkında bilgi
  Biyosensörlerde kullanılan mikroorganizmalar hakkında bilgi 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Biyosensörlerde kullanılan mikroorganizmalar hakkında bilgi


  Biyosensörlerde biyokomponent olarak enzimler yanında doku kültürleri ,mikroorganizmalar , organeller , antikorlar ve nükleik asitler de kullanılabilmekte olupölçüm tekni ğ ine göre amperometrik , potensiyometrik , termal , piezoelektrik , akustik veyaoptik sensörler olarak adlandırılırlar.Biyosensörlerin yüksek spesifiklik yanında ; renkli ve bulanık çözeltilerde geni ş birkonsantrasyon aralı ğ ında do ğ rudan ölçüme olanak sa ğ lamak gibi üstünlükleri vardır.Fakat reseptör olarak adlandırılan biyokomponentlerin pH , sıcaklık , iyon ş iddeti gibiortam ko ş ullarından etkilenmesi biyosensörün kullanım ömrünü kısalttı ğ ından bir dezavantajdır.
+ Yorum Gönder