+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Hikayeler Forumunda Hesaba çekilecektir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Hesaba çekilecektir

  Hesaba çekilecektir hikayesi

  Hz.Musa (A.S), Cenab-ı Hakk'a niyaz eyler:
  - Ya Rabbi! Dostlarından birini bana göster, diyerek münacaatta bulunur.
  Allahü Teala, Musa Aleyhisselama:
  Ya Musa! Şu dağa çık, orada bir mağara var, orada bir adam var. O mağarada bulunan adam benim dostumdur, buyurur.
  Hz. Musa (A.S.), dağa çıkar, mağaraya gider. Bakar ki, mağarada bir adam cansız, takatsız bir vaziyette kerpiçten bir yastık edinmiş, yanında bir de seccadesi var. Bir de hırkası var. Başka hiç bir şeyi yok. Yoksul mu dersen yoksul!..
  Hz.Musa (A.S.):
  - Ya Rabbi! Bu zat mıdır senin dostun?, der.
  Cenab-ı Hakk:
  - Ya Musa; izzetim, celalim hakkı için onu o sahib olduğu o bir tek hırkadan ve yastık edindiği kerpiçten hesaba çekmedikçe cennete koymayacağım!..
  buyurur
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İnsanlar ve cinler, mahşerde toplandıktan sonra muhakeme olunmak için çeşitli korku ve sıkıntılar içinde uzun müddet bekletileceklerdir. Bu müddetin bin ila elli bin yıl arası olduğu söylenir. Mahşer yerine Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'in eline "Livâü'l-hamd" sancağı verilecektir. Başta Hz. Âdem (as) olmak üzere bütün peygamberler, Resulullah (s.a.s)'ın sancağı altında toplanacaklardır (Tirmizi, et-Tâc, V / 385).

  Mahşerde, insanların muhakeme ve muhasebesinin bir an önce yapılması için, şefaatta bulunacak zat, büyük Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'dir. Onun bu şefaatine "şefaat-i uzma" denilir. Haiz olduğu bu mertebe ve makamda "Makam-ı Mahmud" denir. Şöyle ki mahşerde, mevkıfın güneşi insanların tepelerine yaklaşacaktır. İnsanlar, dayanamayacakları ve tahammül edemeyecekleri son derece sıkıntı ve zorluklara maruz kalacaklar, şiddetli korku ve dehşetler içinde çok fazla bekleyeceklerdir. Kendilerinin bu güç durumdan kurtulmaları için şefaat edecek birini arayacaklardır. Bazı kimseler, bir kısım insanlara Âdem (a.s)'a gidin diyeceklerdir. Hz. Âdem (as), yasak ağaçtan yemesini hatırlayacak, onları Nuh (a.s)'a gönderecek; Hz. Nuh da onları Hz. İbrahim (a.s)'e gönderecek, Hz. İbrahim Hz. Musa'ya yollayacak, Hz. Musa (a.s) da Hz. İsa'ya (a.s) gönderecektir. Hz. İsa da son peygamber Hz. Muhammed (s.a.s)'e gönderecektir. Hz. Muhammed (s.a.s)'de secdeye kapanacak, kendisine ilham edilen en güzel hamd ve senalarla Allah Teâlâ'ya hamd ve senalarda bulunacaktır. Sonra Cenab-ı Allah ona "Ey Muhammed başını kaldır, işte, istediğin verilecek, şefaat et, şefaatın kabul olunacaktır." buyuracaktır. O da yüce Allah'a dua edecek, Allah Teâlâ da onun duasına icabet edecektir. Bundan sonra kullar arasında muhakeme ve muhasebe başlayacaktır. Büyük bir adalet mahkemesi kurularak herkese dünyada yaptığı her iş sorulacak, amel defterleri verilecek ve mizan konulacaktır. Herkes küfr ve dalâletteki veya iman ve hidayetteki rehberleriyle birlikte çağırılacaktır. Bu konuda Kur'an'da şöyle buyuruluyor:

  "O gün insan sınıflarından her birini rehberleriyle (izinden gittiği kimselerle birlikte) çağıracağız. Artık kimin kitabı (defteri), sağından verilirse, onlar kitaplarını, en küçük haksızlığa uğratılmayarak okuyacaklardır." (İsrâ, 17/71).

  Herkese "amel defterini oku" denilecek (isrâ 17/14). Her insan da amel defterinde neler yazılı olduğunu anlayacaktır.

+ Yorum Gönder