+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Hikayeler Forumunda Cami ve Kilise Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Cami ve Kilise


  Cami ve Kilise hikayesi

  Hazreti Fatih İstanbul'u fethettikten sonra, Avrupada fütuhata devam ediyordu. Bir seferinde Sırbistan hududuna gelmiş ve Sırbistan'ın fethi artık an meselesi idi. Sırp Kralı Brankoviç bir yanda Macaristan bir yanda da Türkler olduğu için arada zor durumda kalmıştı. Her iki büyük devletten birine sığınmak, ondan yardım istemek düşüncesiyle, her iki tarafa da elçiler gönderdi.
  "Sırbistan elinize geçer ve burayı fethederseniz nasıl muamele edeceksiniz?" diye fikirlerini öğrenmek istedi.
  Sırplılar ortodoks mezhebine mensup olduklarından, katolik Macar Kralı Hünyad tarafından şu cevabı aldı:
  -Eğer Sırbistan bizim elimize geçer ve biz oraları istilâ edersek, bütün Sırplıları katolik edinceye kadar mücadele ederiz ve bütün kiliseleri yıkar, yerlerine katolik kilisesi inşa ederiz

  Fatih Sultan Mehmet Hazretlerine giden elçi şu cevapla dönmüştü:
  -Biz Sırbistan'ı alırsak, İslâmiyetin Allah indinde tek din olduğunu ilân ederiz. Ve bu arada hiç kimseyi, kendi dininden dönmeye zorlamayız. İsteyen eski dininin icabı olan kiliseye gider, isteyen Allah indinde tek din olan İslâmiyeti seçer, dünya ve ahiret selâmetine kavuşur.

 2. Hakim
  Devamlı Üye

  cami ve kiliseler camiler islam dininde olan insanların ibadet yaptıkları yerlerdir kiliseler ise hiristiyanların ibadetlerini yaptıkları yerlerdir bu iki dinin karışık yaşanıp dinlerini yaşam özgürlüğü anlatılmaktadır.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Cami islam dinin ibadet yeri iken kilise hristiyan dinine mensup kişilerin ibadet ettikleri yerdir. insanlar ne kadar farklı dinlere sahip olsalarda her ne kadar farklı yerde ibadet etselerde bir birleri ile barış içinde yaşamayı biliyorlar. bunun en güzel örneği midyat ilçemizdir. midyatta kilise ve camiler neredeyse birbirlerine yapışık.
+ Yorum Gönder