+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Kur'an'da İsimleri Geçen Peygamberler: Konusunu Okuyorsunuz..
 1. BİL@L
  Devamlı Üye

  Kur'an'da İsimleri Geçen Peygamberler:
  Kur'an'da İsimleri Geçen Peygamberler Çok Kısa

  Hazret-i Âdem aleyhisselâmdan Peygamberimize kadar bir rivâyete göre 124 bin, diğer bir rivâyete göre ise 224 bin peygamber gelmiştir. Bunlardan ancak 28 tanesinin isimleri Kur'ân-ı Kerim'de zikredilmiştir. Kur'ân-ı Kerim'de adları geçen ve bilinmeleri vâcip olan

  Peygamberlerin mübârek isimleri şunlardır:

  1. Âdem.. 8. İsmâîl.. 15. Hârûn 22. Zekeriyya
  2. İdris. 9. İshâk.. 16. Dâvûd 23. Yahyâ
  3. Nûh. 10.Yâkûb. 17. Süleyman.. 24. Îsâ
  4. Hûd. 11.Yûsüf.. 18. Yûnus 25. Üzeyr*
  5. Sâlih 12.Eyyûp.. 19. İlyas. 26. Lokman*.
  6. İbrâhîm 13.Şuayb.. 20. Elyesa.. 27. Zülkarneyn*
  7. Lût.. 14.Mûsâ 21. Zülkifl.. 28. Hazret-i Muhammed. (Aleyhimüsselam)

  * Bu üç mübârek zâta evliya diyenler de vardır.

  Kur`an`da ismi geçmediği halde peygamber olarak meşhûr olanlar da şunlardır: Şît, Yûşâ, Cercis, Danyal
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Son ilahi kitap olan kuranı kerim de 28 tane si kuranı kerim de ismi geçmektedir ama kuranı kerimin hep örnek verdiği peygamber (sav) hazreti muhammeddir çünkü son ilahi kitap ona gönderilmiştir.
+ Yorum Gönder