+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Ölüm Sekeratı Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ölüm Sekeratı Hakkında Bilgi
  Ölüm Sekeratı


  Düşün bir kere! Sen can çekişmektesin
  Ölümün sıkıntısı, acısı, sarhoşluğu, gam ve ızdırabıyla
  boğuşmaktasın Ölüm meleği ayağından
  itibaren ruhunu çekmeye başlamışBu çekişin
  acısını ayağının ta ucundan hissetmektesin
  Sonra bu çekiş aralıksız devam eder Can
  çekişme kızışır Ruh aşağıdan yukarıya olmak
  üzere bütün bedeninden çekilir Acı doruğa
  ulaşmıştır Ölümün sıkıntıları bütün bedenine
  yayılmıştır Kalbin, ürperti ve üzüntü içindedir
  Rabbinden gazab veya hoşnutluk müjdesini
  gözleyip beklemektedir Canını almakla görevli
  melekten bu iki haberden birini almaktan başka
  bir ihtimal olmadığını anlamışsındır


  Ölüm Meleğinin Görünüşü


  İşte sen böyle gam, tasa, ölüm acısı ve şiddetli
  üzüntü içerisinde Rabbinden iki müjdeden
  birini beklerken, birden bire ölüm meleğinin
  çehresiyle yüz yüze gelirsin Bu çehre ya en
  güzel veya en çirkin bir manzara arzetmektedir


  Bedeninden ruhunu çekip çıkarmak üzere
  elini ağzına doğru uzatırken ona bakıyorsun Bu
  hale düşmekten ve ölüm meleğinin yüzünü
  görmekten dolayı nefsin zillete bürünmüştür
  Ondan nasıl bir müjdeyle ansızın karşılaşacağını
  merak edip duruyorsun Birden bire onun sesini
  duyuyorsun Sana: 'Allah'ın rıza ve mükâfatıyla
  sevin, ey Allah'ın dostu!" veya "O'nun gazab ve
  azabıyla sevin (!) ey Allah'ın düşmanı!" haberini
  alıyorsun


  İşte o anda ya kurtuluşve başarına kesin
  kanaat getirir ve ruhun Allah ile huzur bulur veya
  mahv ve helak olduğuna kani olur, kalbin
  ümitsizlikle dolar, Allah'tan ümit ve emelin kopar
  Dünyadaki müddetinin bittiği, iz ve eserinin
  silindiği ve senden önce geçip gidenlerin yurduna
  taşındığın o anda gönlüne son derece keder ve
  hüzün veya neşe ve sevinç hâkim olur


  Kabir


  Kabir ve Sorgusu


  Gönlünün sevinç ve neşeden uçar gibi olduğu
  veya hüzün ve ibretle dolduğu o anda kendini bir
  düşün! Kabri ve onun dehşetli manzarasını,
  oradaki iki meleği ve Rabbine olan imana ilişkin
  sorularını bir tasavvur et! Ya Rabbinden gelen
  kesin söz (Kelime-i Sehadet) ile
  desteklendiğinden sebatlı ve kararlı veya
  yardımsız, şaşkın ve ürkeksin O iki meleğin
  sorgulamak üzere tutup seni oturtmak için çağırdıkları
  anki seslerini düşün! O daracık mezar
  çukurunda oturuşunu göz önüne getir Kefenlerin
  iki yanına düşmüş, gözünün üzerine konulmuş
  pamuklar yerlerinden ayrılıp ayağının yanına
  kaymıştır Bunları düşün, sonra da onların şekline
  ve vücutlarının büyüklüğüne gözünü dikişini bir
  tahayyül et! Eğer onları güzel şekilleriyle
  görürsen, kalbin başarı ve kurtuluşa erdiğini kesin
  olarak anlar Eğer kötü manzaralarıyla görürsen,
  gönlün mahv ve helakine kanaat getirir Düşün
  onların nağme ve sorularıyla ses ve sözlerini;
  sonra da eğer sebat lütfetmişse Allah'ın desteğini
  veya seni yalnız başına yardımsız terketmişse
  şaşırtmasın!


  Kabrin Cennet ve Cehenneme
  Açılması  Ya kesin veya şaşkın ve şüpheli cevabını
  düşün! Şanı yüce Allah sana sebat ihsan etmişse
  o iki meleğin sevinçle sana yöneldiklerini,
  Cehenneme kapı açmak için ayaklarıyla kabrin
  yanlarına vurduklarını bir düşün! Sonra
  Cehennemin, ateşiyle kızışıp kaynayışını, o anda
  meleklerin seninle olan konuşmalarını göz önüne
  getir Cenab-ı Hakk'ın seni koruduğu bu
  manzaraya bakıp duruyorsun Bundan dolayı
  gönlünün neşe ve sevinci bir kat daha artar Acz
  ve zaafına rağmen nasıl bir ateşten kurtulduğunu
  gözlerinle görüp inanırsın
  Sonra o iki meleğin, ayaklarıyla kabrinin
  yanlarına yeniden vurduklarını, mezarının, ziynet
  ve nimetleriyle Cennete açılışını ve meleklerin şu
  sözlerini bir tahayyül et! "Ey Allah'ın kulu!
  Cenab-ı Hakk'ın senin için hazırladıklarına bak!
  Bu senin makamın ve kavuşacak yerindir!" Bu
  Cennet nimetlerini ve saltanatının göz alıcılığını
  ve bu müşahede ettiğin nimetlerle parlak
  güzelliklere bir gün kavuşacağını görmekten
  gönlünün sevinç ve neşesini düşün!
  Eğer böyle değilsen, bütün bunların tersini;
  azarlanışını, Cenneti görüp de meleklerin sana
  söyleyecekleri, "Aziz ve Celil olan Allahın seni
  mahrum bıraktığına bak!"; Cehhenemi görüp de
  sana yöneltecekleri, "Allah'ın senin için
  hazırladıklarına bak! Bu senin yurdun ve varacak
  yerindir'" şeklindeki sözlerini düşün! Bu ne
  büyük tehlike!
  Bu iki halden hangisinin kabirde senin halin
  olacağını öğreninceye kadar, dünyada sana ne
  büyük gam ve üzüntü vardır! Sonra yokluk ve
  peşinden de imtihan! Nihayet eklemlerin
  parçalanacak, kemiklerin mahvolacak, vücudun
  da çürüyüp dağılacak Fakat, ölüm meleğinin
  verdiği müjdenin hüzün veya sevinci ruhundan
  hiç geçmeyecek Canın, sürekli olarak yeniden
  diriliş anında karşılaşacağı Allah'ın gazab ve
  azabının veya O'nun rıza ve mükâfatının
  bekleyişi içinde bulunacaktır
  Sen bunu bekleyip dururken ruhun Cennetteki
  makamına veya Cehennemdeki yerine arz
  edilecektir Ruhunun hasret ve üzüntüleri ya da
  neşe ve sevinci ne büyük olacak! Nihayet
  ölülerin bekleme süresi tamamlanacak Yer ve
  gök, sakinlerinden boş kalacak Hepsi bir
  zamanlar canlı ve hareketliyken sönüp
  kalacaklar Artık ne duyulan bir ses, ne de
  görülen bir karartı vardır Sadece O En Yüce
  Cebbar olan Allah Teala kalmıstır Tıpkı azamet
  ve yüceliğiyle tek ve yalnız olarak ezelde olduğu
  gibi!
 2. Acil

  Ölüm Sekeratı Hakkında Bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder