+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sohbetler Forumunda Hz. Isa'nın Yeryüzüne Dönüşü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Hz. Isa'nın Yeryüzüne Dönüşü

  Hz. Isa'nın Yeryüzüne Dönüşü hakkında  Allah, inkarcıların Hzİsa'yı öldürmelerine izin vermemiş, onu Kendi katına yükseltmiştir Ve tekrar kıyamet öncesinde yeryüzüne döneceğini insanlara müjdelemiştir Hzİsa'nın yeryüzüne dönüşü ile ilgili olarak Kuran'da verilen haberlerden bazıları şöyledir:

  - Kuran'da Hz İsa’nın yeryüzüne dönüşünün kıyamet için bir işaret olduğuna dair şöyle bir bilgi verilmektedir:

  Şüphesiz o (Hz İsa) kıyamet-saati için bir ilimdir Öyleyse ondan (kıyametten) yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun Dosdoğru yol budur (Zuhruf Suresi, 61)

  Hz İsa'nın Kuran'ın indirilişinden altı yüzyıl önce yaşadığını biliyoruz O halde yukarıdaki ayette bildirilen, onun ilk hayatının değil ahir zamandaki dönüşünün kıyamet için bir bilgi kaynağı olacağıdır Hzİsa'nın ikinci gelişi hem Hıristiyan hem de İslam dünyasında sabırsızlıkla beklenmektedir Bu kutlu misafirin yeryüzünü şereflendirmesiyle de çok önemli bir kıyamet alameti daha tecelli etmiş olacaktır

  - İsa Peygamberi öldürmek için tuzak kuran inkarcıların onu kesinlikle öldüremedikleri bir ayette şöyle vurgulanır:

  Ve: "Biz, Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük" demeleri nedeniyle de (onlara böyle bir ceza verdik) Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar Ama onlara (onun) benzeri gösterildi Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, kesin bir şüphe içindedirler Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur Onu kesin olarak öldürmediler (Nisa Suresi, 157)

  - Hzİsa'nın ölmediği insanların yaşadığı boyuttan alınarak, Allah katına yükseltildiği ayette şöyle bildirilir:

  Hayır; Allah onu kendine yükseltti Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir (Nisa Suresi, 158)

  - Al-i İmran Suresi'nin 55 ayetinde, Hzİsa'ya uyanların kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçirileceği haber verilmektedir

  Günümüzden 2000 yıl kadar önce Hzİsa'ya tabi olan havarilerin hiçbir siyasi güce sahip olmadıkları tarihi bir gerçektir Bu dönem ile günümüz arasında yaşayan ve kendilerini Hıristiyan olarak adlandıranların ise başta teslis (üçleme) olmak üzere pek çok sapkın inancı savundukları, dolayısıyla gerçek anlamda İsevi olarak tabir edilemeyecekleri de açıktır Çünkü Kuran'ın birçok ayetinde teslise inananların inkara saptıkları ifade edilir O halde kıyamet saati öncesindeki bir dönemde, inkarcılara üstün gelecek gerçek İseviler ortaya çıkacak Al-i İmran Suresi'ndeki İlahi vaat de böylece tecelli edecektir Kuşkusuz müjdelenmiş bu topluluk, Hz İsa'nın yeryüzüne dönüşüyle kendini gösterecektir

  - Kuran'da verilen bir diğer bilgi de Hzİsa'nın ölümünden önce tüm Ehli Kitap'ın kendisine iman edeceği şeklindedir:

  Andolsun, Kitap Ehlinden, ölmeden önce ona (Hzİsa'ya) inanmayacak kimse yoktur Kıyamet günü, o (Hzİsa) da onların aleyhine şahit olacaktır (Nisa Suresi, 159)

  Bu ayetten açıkça anlaşılmaktadır ki, Hzİsa ile ilgili olarak henüz gerçekleşmemiş olan üç İlahi vaat vardırİlk olarak, İsa Peygamberin her insan gibi yaşadıktan sonra öleceği bildirilmektedirİkinci vaat, tüm Ehli Kitap'ın onu cismani olarak göreceği ve ona yaşarken itaat edeceğidirŞüphesiz söz konusu bu iki haber de Hzİsa'nın kıyamet öncesindeki gelişinde gerçekleşecek olaylardır Ayetteki üçüncü haber olan Hz İsa'nın Ehli Kitap hakkındaki şahitliği de kıyamet gününde gerçekleşecektir

  - Kuran'da Hzİsa'nın ölümünü açıklayan bir diğer ayet ise Meryem Suresi'nde geçmektedir

  "Selam üzerimedir; doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden-kaldırılacağım gün de" (Meryem Suresi, 33)

  Bu ayet Al-i İmran Suresi'nin 55 ayetiyle birlikte incelendiğinde çok önemli bir gerçeğe işaret etmektedir Al-i İmran Suresi'ndeki ayette Hz İsa'nın Allah katına yükseltildiği ifade edilmektedir Bu ayette ölme ya da öldürülme ile ilgili bir bilgi verilmemektedir Ancak Meryem Suresi'nin 33 ayetinde Hzİsa'nın öleceği günden bahsedilmektedir Bu ikinci ölüm ise ancak Hz İsa'nın ikinci kez dünyaya gelişi ve bir süre yaşadıktan sonra, vefat etmesiyle mümkün olabilir (En doğrusunu Allah bilir)

  - Hzİsa'nın yeryüzüne dönüşüne işaret eden bir diğer ayet şöyledir:

  Ona (Hzİsa'ya) kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek (Al-i İmran Suresi, 48)

  Bu ayette geçen "kitap" kelimesinin neyi ifade ettiğini anlamak için konuyla ilgili diğer Kuran ayetlerine baktığımızda şunu görürüz: Tevrat ve İncil ile birlikte aynı ayette kullanılması halinde kitap, Kuran anlamını ifade etmektedir; Al-i İmran Suresi'nin 3 ayeti buna bir örnek olarak verilebilir Bu durumda, 48 ayetteki Hzİsa'nın öğreneceği bildirilen kitap da ancak Kuran olabilirİsa Peygamberin bundan yaklaşık 2000 sene önceki yaşamında, Tevrat ve İncil üzerine bilgi sahibi olduğu bilinmektedir Kuran'ı öğrenmesinin ise yeryüzüne yeniden gelişinde gerçekleşeceği açıktır

  - Al-i İmran Suresi'nin 59 ayetindeki "şüphesiz, Allah katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir" ifadesi de oldukça dikkat çekicidir Bu ayette iki peygamber arasındaki bazı benzerliklere dikkat çekilmiş olabilir Bilindiği gibi, hem Hz Adem hem de Hzİsa babasızdır Ayrıca yukarıdaki ayette, Hz Adem'in cennetten yeryüzüne indirilmesi Hz İsa'nın ahir zamanda Allah katından yeryüzüne indirilmesine de benzetilmiş olabilir

  - Hzİsa'nın tekrar dünyaya geleceği ile ilgili bir başka delil ise Maide Suresi 110 ayette ve Al-i İmran Suresi 46 ayette geçen "kehlen" kelimesidir Ayetlerde şu şekilde buyurulmaktadır:

  Allah şöyle diyecek: "Ey Meryemoğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla Ben seni Ruhu'l-Kudüs ile destekledim, beşikte iken de, yetişkin (kehlen) iken de insanlarla konuşuyordun…" (Maide Suresi, 110)

  "Beşikte de, yetişkinliğinde (kehlen) de insanlarla konuşacaktır Ve O salihlerdendir" (Al-i İmran Suresi, 46)

  Bu kelime Kuran'da sadece yukarıdaki iki ayette ve sadece Hzİsa için kullanılmaktadır Hzİsa'nın yetişkin halini ifade etmek için kullanılan "kehlen" kelimesinin anlamı "otuz ile elli yaşları arasında, gençlik devresini bitirip ihtiyarlığa ayak basan, yaşı kemale ermiş kimse" şeklindedir Bu kelime İslam alimleri arasında ittifakla "35 yaş sonrası döneme işaret ediyor" şeklinde çevrilmektedir

  Hzİsa'nın genç bir yaş olan otuz yaşının başlarında göğe yükseldiğini, yeryüzüne indikten sonra kırk yıl kalacağını ifade eden ve İbn Abbas'tan rivayet edilen hadise dayanan İslam alimleri, Hz İsa'nın yaşlılık döneminin, tekrar dünyaya gelişinden sonra olacağını, dolayısıyla bu ayetin, Hzİsa'nın nüzulüne (yeniden yeryüzüne gelişine) dair bir delil olduğunu söylemktedirler (Faslu'l-Makal fi Ref'I İsa Hayyen ve Nüzulihi ve Katlihi'd-Deccal, s 20)

  Burada önemli bir konuyu daha hatırlatmakta yarar vardır: Hz Muhammed Allah'ın insanlara gönderdiği son peygamberdir Allah Peygamberimiz (sav)'e Kuran'ı vahyetmiş ve kıyamete kadar tüm insanları Kuran'a uymaktan sorumlu tutmuştur Hzİsa da ahir zamanda bir mucize olarak dünyaya gelecek, ancak Peygamberimiz (sav)'in de bildirdiği gibi, yeni bir din getirmeyecektir Peygamberimiz (sav) tarafından insanlığa öğretilen hak din Kuran'da bildirilen İslam dinidir ve Hzİsa da yeryüzüne ikinci gelişinde Kuran'a tabi olacaktır

  (Hzİsa’nın ahir zamanda yeryüzüne dönüşü ile ilgili Kuran’dan diğer deliller, Peygamberimiz (sav)'in hadisleri ve İslam alimlerinin açıklamaları için, sitemizde yer alan Hzİsa Ahir Zamanda Yeryüzüne Dönecektir bölümüne bakabilirsiniz)
 2. Zahra
  Üye

  Hz. İsa yaşadığı dönemde ona inananların sayısı çok fazla değildi ve hz. İsa çarmıha gerilerek öldürüldü diye bilinir ancak Peygamberimiz İsanın ölmediğini Allah katına yükseldiğini ve Kıyametten önce Yeryüzüne gelerek Dünya da barışı sağlayacağını müjdelemiştir.
+ Yorum Gönder