+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Abdestbozan Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Abdestbozan Nedir
  Abdestbozan ne demektir

  İdrar veya dışkı yollarından yani ön ve arkadan herhangi bir şeyin çıkması. Mâide sûresi 6. âyetinde "sizden birisi abdest bozmaktan geri dönmüşse" ve Hz. Peygamber (s.a.v.)'e "Hades nedir?" diye sorulduğunda; "Her iki yoldan çıkandır" cevabını vermeleri, ön ve arka yollardan birinden çıkan idrar, dışkı, yel, vedi, mezi, meni, kurt ve diğer hususların abdesti bozduğunu ifâde eder.

  Aklın idrak gücünü gideren hususlar; uyumak, bayılmak, delirmek, sarhoş olmak vs.'dir. Ancak oturduğu yerde kıpırdamadan uyuyan kimsenin abdesti bozulmaz. (Müslim, Vudû', 2; Ahmed b. Hanbel, 1, 256).

  Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin veya sarı su çıkması ve etrafına yayılması. Ağızdan akan kana bakılır, şâyet bu kan tükrük kadar veya tükrükten fazla ise abdesti bozulur.

  Ağız dolusu kusmak. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) "Kusuntu abdesti bozar" (Tirmizî, Tahâre, 64) buyurmaktadır. Kusma ağız dolusu değilse abdest bozulmaz.

  Cinsî münasebette bulunmak.

  Tam olarak cinsî ilişki olmasa bile kadın ve erkeğin çıplak veya ince bir elbise ile vücutlarının veya tenâsül uzuvlarının birbirine değmesi.

  Teyemmün yapan kimsenin su bulması .

  Namazda sesli olarak gülmek. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: "Sizden biriniz namazdayken kahkaha ile gülerse abdesti ve namazı birlikte iade etsin. " Kahkaha namazın dışında olursa abdesti bozmaz.

  Bir kimse abdest alırken bazı organlarını yıkayıp yıkamadığı konusunda endişe ederse, şayet bu ilk defa karşılaştığı bir şüphe ise o organını yeniden yıkar, yok eğer sürekli şüpheye düşüp duruyorsa bu şüpheşinin önemi yoktur. Abdestini tam almış sayılır. Abdestinin bozulup bozulmadığını tam hatırlayamayan kişi kesin olarak abdest aldığını hatırlıyorsa abdestli demektir. Çünkü kesin olarak bilinen bir husus şüphelerle yok olmaz. Ayrıca namaz haricinde abdestinden şüpheye düşenin abdest almasının takvaya daha yakın olduğu; fakat namaz içinde bulunan kimsenin ise abdestinden şüpheye düşmesi hâlinde namazını bozup abdest alması gerekmediği âlimler tarafından ifâde edilmiştir.
 2. Ziyaretçi

  deneme wwwwwwwwwwwwwww denemeeeeeeeeee
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Namaz için yada her hangi bir ibadet için aldığımız abdestin büyük veya küçük tuvaletimizin her hangi bir şeyin çıkması abdestimizi bozar. ayrıca bu iki sebebe abdestbozan denir.
 4. Beriwan
  Devamlı Üye
  abdestimizi ön ve arkadan çıkan ne varsa bunlar abdesti bozar. bayılmak havale geçirmekte abdesti bozar.

+ Yorum Gönder