+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Organ nakli caiz midir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Organ nakli caiz midir?
  Organ nakli dinimizde caiz midir

  Öncelikle organ bağışı ifadesi yanlıştır. Çünkü malın bağışı yapılabilir. İnsan ve insanın parçası olan organ ise mal değildir ve bunun bağışı yapılamaz. Çünkü insan mükerrem, değerli bir varlıktır. Bedenimiz ve canımız bizim tasarrufumuzda değildir, bize emanettir.
  Organ bağışı yerine organ nakli ifadesini kullanmamız gerekir. Kısaca organ nakli ile ilgili şunları söyleyebiliriz:
  Aşağıdaki şartlara uyularak yapılacak organ ve doku nakli caizdir:
  a- Zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatını veya hayatî bir uzvunu kurtarmak için, bundan başka çaresi olmadığının meslekî ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen bir doktor tarafından tespit edilmesi,
  b- Hastalığın bu yoldan tedavi edilebileceğine doktorun çok kuvvetli bir tıbbi bilgiyle inanması, zann-ı galibinin bulunması,
  c- Organ veya dokusu alınan kişinin, bu işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması, ölümünün kesin olması. Bu da İslam hukukuna göre kalbin ve dimağın her ikisinin ölmesi ile olur. Zira ölünün yıkanması, kefenlenmesi, hanımının iddeti ve miras gibi şer’i olan hükümler, bu ikisinin kalp-dimağ ölümüne bağlıdır. Dolayısıyla kişi tıbben öldü deyip de, kalbi daha henüz atma esnasında, uzvunu alıp başkasına nakil etmek caiz değildir.
  d- Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında, ölmeden önce buna izin vermiş olması veya hayatta iken aksine bir beyanı olmamak şartıyla, yakınlarının rızasının sağlanması,
  e- Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması,
  f- Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak bu nakle razı olması gerekir.
 2. Muhammed gunduz1
  Devamlı Üye

  organ nakli iyi bir şeydir aslında çünkü Allah korusun örneğin oğlunuz kardeşiniz öldü organları boş boş çürüyeceğine ölmek üzre olanların hayatını kurtarın hem Allah katında hemde insanlar katında çok sevilirsiniz.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Organ nakli yapılırken şunlara dikkat edilmelidir; kişinin tek kurtuluş yolunun gereken organ olduğu doktorlar tarafından tescillenmelidir, organ verecek kişinin rızasının olması gerekir, ayrıca organ alan kişininde rızası olmalıdır. onun dışında organ nakli hayat kurtardığı için çok güzel bir şeydir.
+ Yorum Gönder