+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Ehli sünnet itikadı hakkında bilgi, Ehli sünnet itikadı ile ilgili bilgi, Ehli sünnet Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ehli sünnet itikadı hakkında bilgi, Ehli sünnet itikadı ile ilgili bilgi, Ehli sünnet


  Ehl-i Sünnet Îtikâdı hakkında malumat

  Peygamber efendimizin veEshâb-ı kirâmın (arkadaşlarının) ve onların yolunda bulunan İslâm âlimlerinin bildirdikleri doğru îtikâd, inanış.

  Ehl-i sünnet îtikâdında olmayan din adamlarının yazılarını okuyanın kalbi kararır. (Süleymân bin Cezâ)
  Kalbe gelen bütün keşifleri, hâlleri bize verseler, fakat kalbimizi Ehl-i sünnet îtikâdı ile süslemeseler, kendimi mahvolmuş ve hâlimi harâb bilirim. Bütün harâblıkları, felâketleri üzerime yığsalar, lâkin kalbimi Ehl-i sünnet îtikâdı ile şereflendir seler, hiç üzülmem. (Ubeydullah-ı Ahrâr)
  Ehl-i sünnet îtikâdından hardal tânesi kadar ayrılanla sohbet, arkadaşlık, öldürücü zehirdir. (İmâm-ı Rabbânî)
  Ehl-i sünnet îtikâdında olmayan hiç kimse evliyâ olamamıştır. (İmâm-ı Rabbânî) Ehl-i sünnet îtikâdı sana önce lâzım olan, Yetmiş üç fırka var amma, Cehennemlik geri kalan, Müslümanlar hep sünnîdir, cümlenin reîsi Nu’mân, Cennet ile müjdelendi, îmânda bunlara uyan.
  (İmâm-ı Rabbânî)
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Ehli sünnet peygamber efendimizin sünnetlerini uygulayan arkadaşları ve onların izinden giden müslümanlara denir. derler ki peygamber efendimizin sünnetlerini yerine getirmeyen din adamlarının kitaplarını okuyanların kalpleri kararırmış.
 3. Beriwan
  Devamlı Üye
  ehli sünnet peygamber efendimizin sünnetlerini yapan onun izinden giden arkadaşları akrabaları etrafındakilere denir.
+ Yorum Gönder