+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Fıkıh âlimlerinin tabakası nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Fıkıh âlimlerinin tabakası nedir
  Fıkıh âlimlerinin tabakası hakkında bilgi


  TABAKÂT-ÜL-FUKAHÂ:
  1. Fıkıh âlimlerinin tabakası. Helâl ve haramı, emir ve yasakları bildiren fıkıh ilmi ile uğraşan âlimlerin dereceleri.
  Tabakât-ül-fukahâ, yedi derece olup, birinci derece, müctehid fiş-şer' (mutlak müctehid); ikinci derece, müctehid fil-mezheb; üçüncü derece, müctehid fil-mes'ele; dördüncü derece, eshâb-ı tahric; beşinci derece, eshâb-ı tercih; altıncı derece eshâb-ı temyîz; yedinci derece, yukarıda bildirilen derecelerdeki hizmetleri yapamayan, ancak önceki derecelerde bulunan âlimlerin kitablarından doğru olarak nakil yapabilen, onları bildiren mukallidler, mutlak müctehidlerden birine bağlı olan âlimler. (Bkz. İlgili maddeler) (İbn-i Kemâl Paşa)
  2. Fıkıh âlimlerini derecelerine göre tertîb edip (sıralayıp), hayatlarını ve eserlerini anlatan kitablar.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Fıkıh alemlerini dereceleri onların helal ve haram ,emir ve yasaklarına göre belirlenir. fıkıh alemleri yedi dereceden oluşur. bunlar sırasıyla mutlak müctehidler , müctehid fil mezhebi , müctehid fil mesele, eshabı tahric, eshabı tercih , eshabı temyizdir.
+ Yorum Gönder