+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Islamiyette Sorumluluk Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Islamiyette Sorumluluk Hakkında Bilgi
  islamiyette sorumluluk hakkında bilgi kısaca 2. Asel
  Bayan Üye

  Islamiyette Sorumluluk İle İlgili Bilgi

  Kişinin kendi istek ve iradesi ile yaptığı ve yüklendiği işlerin hesabını vermesi bundan dolayı hesaba çekilmesi, İslâm, her insanın bir iradesi ve seçme hürriyeti bulunduğunu ve bu iradesini kullanmak suretiyle yapacağı işlerin tamamından sorumlu olduğunu bildirmiştir. Bundan dolayı insanlar ve özellikle müslümanlar, yapacakları her işte söyleyecekleri her sözde dikkatli olmak durumundadırlar. Kur'ân-ı Kerîm'de Yüce Rabbımız şöyle buyurur: "De ki; herkes kendi (hali) ne uygun yolda hareket eder. Rabbımız, kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir" (el-İsrâ, 17/84).

  Şayet insan yaptığı her işten ve davranıştan, söylediği her sözden sorumlu olmasaydı, dinimizdeki farzlar, haramlar, mübahlar olmaz ve emirlerle yasakların bir anlamı kalmazdı. İyi işler yapanlarla, kötü işler yapanların aralarında bir fark olmazdı. İslâmda insan, kendi hür iradesini kullanarak yapacağı işlerden sorumlu tutulmuştur:

  "Her kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür, kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür" (Zilzâl, 99/7-8); "O (Allah) yaptığından sorumlu değildir. Onlar ise, sorumlu tutulacaklardır" (el-Enbiyâ, 21/23).

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İslamiyette insanın kendi hür iradesiyle yapmış olduğu hareketlerin hepsinin sorumlusudur. bu gün ergenlik çağına girmiş ve akıllı bir birey iradeye sahip olduğu için bu dünyada işlediği bütün günahların sorumlusudur ve öldükten sonra o bunların hesabını allaha verecektir.
+ Yorum Gönder