+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Sorular Forumunda Islamiyette Ruh çağırma Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Islamiyette Ruh çağırma Hakkında Bilgi
  islamiyette ruh çağırma hakkında bilgi kısaca 2. Asel
  Bayan Üye

  Islamiyette Ruh çağırma ile ilgili yazı


  İsra Suresi, 85. ayetinde, "Ruh Allah'ın emrindendir" buyurulmaktadır. Ayet-i kerimede apaçık olarak, insan ruhunun, Allah'ın emrinden geldiği bildirilmektedir. Emr-i İlahi'den gelen bir ruha, hangi kuvvet tesir edebilir ve onda tasarruf sahibi olabilir?

  Yine pek çok ayetlerde, insan ruhunun, ölümden sonra da başıboş bırakılmadığı, ölümle birlikte muhasebesinin de başladığı beyan edilmektedir. Mesela, Mü'min Suresi, 46. ayette de, "Onlar (kabir içinde kıyamet gününe kadar) sabah ve akşam ateşe arzedileceklerdir" buyurulmaktadır. Bu ayette de açık olarak, kafirlerin kıyamet gününe kadar azap görecekleri bildirilmektedir. Nahl Suresi 32. ayette ise müminler hakkında şöyle buyurulmaktadır: "Bunlar (o kimselerdir ki) melekler ruhlarını en iyi halde alır. Ve onlara: 'Selam sizin üzerinize olsun. Yaptıklarınızın karşılığı olarak Cennet'e giriniz' derler."

  Ölümden sonraki haller ve kabir azabı hakkında Hazret-i Resulullah'ın (sav) pek çok hadisleri mevcuttur. Bunlardan birisinde şöyle buyurmaktadır:

  "Kabir (herkesin ameline göre) ya Cennet bahçelerinden bir bahçe, veya Cehennem çukurlarından bir çukurdur."

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İslamiyette ruh çağırma diye bir şey yoktur. çünkü ruh öbür dünyada allahın emrindedir. ve bir ayette ruhların başı baş gezmediklerini daha şimdiden hesap verdikleri yazılmaktadır.
+ Yorum Gönder