+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Dinin Allah’ın Rasulü İçin Nasihat Oluşu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Dinin Allah’ın Rasulü İçin Nasihat Oluşu

  Dinin Allah’ın Rasulü İçin Nasihat Oluşu hakkında yazı  İslam, Allah’ın katından insanlığa gönderilen son din, Kur’an’ın son kitap olduğu gibi, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’de en son Nebi’dir. Bir mü’minin Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’le ilgili inancı şu esasları da ihtiva etmelidir.

  1) Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Allah’ın elçisi olduğunu kalb ile tasdik, dil ile ikrar etmek.

  2) Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Kur’an ve Sahih Sünnetle getirip bildirdiklerine iman etmek.

  3) Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i sevip itaat etmeyi, Allah’ı sevip itaat etmek gibi kabul etmek.

  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
  “De ki: Eğer siz Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, esirgeyendir.”

  Âl-i İmran 31

  Başka bir ayette Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:
  “Kim Rasule itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur”

  Nisâ 80

  Bu gibi Kur’an ayetleri bunun delilidir.

  4) Allah’ın Rasulü’nü dost edinenleri dost, düşmanlarını düşman bilmek.

  5) Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in Ehl-i Beytini ve ashabını sevmek, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e inanmanın gerekleridir.

  −Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in sünnetini ihya edip hayata geçirmek, bid’attan ve bid’atçılardan kaçınmak, İslam’ın davetini yeryüzüne yaymak, sünnet ilimlerini öğrenmek, bunları başkalarına da öğretmek, ilmi öğrenir ve öğretirken edeplerine riayet etmek, âlimlere saygı göstermek, terbiye ve nezaket kaidelerine uymak, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ahlakıyla ahlaklanıp edebiyle edeplenmek gibi görev ve sorumluluklar, her Müslümanın hassasiyetle uyması gereken esaslardır!

  Belli başlılarını sıralamaya çalıştığımız bu prensipler, dinin, Allah’ın Rasulü için nasihat oluşunun ne anlam ifade ettiğini ortaya koyar. 2. Acil

  Dinin Allah’ın Rasulü İçin Nasihat Oluşu isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder