+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Saliha Hanımın Fazileti dini bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Saliha Hanımın Fazileti dini bilgiler
  Saliha Hanımın Fazileti dini bilgiler


  (1) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Bana dünyadan kadınlar ve güzel koku sevdirildi ve göz aydınlığım namazda kılındı.”

  Camiu’s-Sağir 1/146, Ahmed 11845, Nesei 3878, Hakim

  (2) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Müslümanın, saliha hanımına baktığında sürur (sevinç) duyması, ona bir şey emrettiğinde itaat etmesi, kendisinin yokluğunda iffetini muhafaza etmesi, kişinin faydalandığı şeylerin en hayırlılarındandır.”

  İbni Mace 1857, Nesei 6/68, Ebu Davud 1664, Hâkim 1/567, Beyhaki 4/83

  (3) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:

  Kadınların en faziletlisi hangisidir? diye soruldu.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  −‘Kendisine bakıldığında sevinç duyulan, bir emir verildiğinde itaat eden, kendin hakkında ve malın hakkında çirkin bulduğun şey ile sana muhalefet etmeyendir’ buyurdu.”

  Nesei 6/68, Hâkim 2/175, Beyhaki 7/82, Ahmed 2/251, 432

  (4) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Şu üç şey Ademoğlunun saadetindendir; saliha bir hanım, geniş ev ve rahat binek.”

  Ahmed 1/168, Taberani 1/19, 163, İbni Ebi Şeybe

  (5) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Şu üç şey Ademoğlunun saadetindendir; saliha bir eş, iyi bir mesken ve salih binek. Şu üç şey de Ademoğlunun şekavetindendir; kötü eş, kötü ev ve kötü binek!”

  İbni Hibban 9/340, Hâkim 2/157, Bezzar 4/20, 26, Hatib Tarih 12/99, Albânî Sahiha 282

  (6) Ali (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Hayırlar şu üç şeydedir;

  1) Allah’a iman,

  2) Dinde anlayış, (Yani fıkıh)

  3) Saliha bir eş.

  Kötülükler de şu üç şeydedir;

  1) Allah’a inançsızlık,

  2) Dinde anlayışsızlık ve

  3) Kötü kadın!”

  (7) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Allah Azze ve Celle kimi zikreden bir dil, şükreden bir kalp, belalara sabreden bir beden ve saliha bir hanım ile rızıklandırmış ise, Allah Azze ve Celle onun üzerindeki nimetlerini tamama erdirmiş demektir.”

  Diğer bir rivayette Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

  “Allah-u Teâlâ kimi zikreden bir dil, şükreden bir kalp, sabreden bir beden ve saliha bir eş ile rızıklandırmış ise, Allah-u Teâlâ ona dünyada bir iyilik ve ahiret’te bir iyilik vermiştir.”

  Tirmizi 3094, İbni Mace 1856

  (8) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Şüphesiz dünya ancak geçici bir yararlanma yeridir ve dünyada yararlanılan şeylerin hayırlısı, saliha bir eştir.”

  Müslim 2/1090, İbni Mace 1855, Nesei 3218

  (9) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Dikkat edin! Size kadınlarınızdan cennetlik olanlarını haber vereyim mi?”

  Sahabeler:

  −Evet, ya Rasulullah! dediler.

  Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöye dedi:

  −“Sevecen ve doğurgan kadındır ki, hata ettiği zaman elini, senin elinin üzerine koyar ve der ki; Ya affet ya da neyi uygun görüyorsan öyle yap!”

  Taberani Mucemu’l-Evsad 2/206, Taberani Mucemu’s-Sağir 1/89, Mecmau’z-Zevaid 4/312, Tergib ve Terhib 3/37

  (10) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Allah, her hangi bir kimseye saliha bir eş takdir ederek rızıklandırmış ise, şüphesiz ki dininin yarısını yaşamak üzere o kimseye yardım etmiştir! O kişi, dininin diğer yarısı hususunda Allah’tan korksun ve takvaya sarılsın!”

  Tabarani Mucemu’l-Evsad 976, Hâkim 2/161, Beyhaki Şuabu’l-İman 4/382, Albani Sahiha 625

  (11) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Kadın dört şeyden dolayı nikâhlanır:

  1) Malı için,

  2) Soyu için,

  3) Güzelliği için,

  4) Dini için. Sen dindar olanı ele geçirmeye bak! teribet yedâk.”

  Teribet yedâk: Arapların manasını kast etmedikleri ve teşvik sadedinde kullandıkları bir ifadedir. Anlamı ise elin fakir olsun demektir. Yani hadiste kasdedilen şudur:

  “Dindar olan bir kadınla evlen, elin fakirlik görmez.”

  Buhari 5183, Müslim 1466/53, Ebu Davud 2047, Nesei 3230, Darimi 2/133, 134, İbni Mace 1858, İbni Hibban 4036, Beyhaki 7/79, Begavi 2240, Ahmed 2/428 2. Acil

  Saliha Hanımın Fazileti dini bilgiler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder