+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Tevbenin Şartları dini yazılar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Tevbenin Şartları dini yazılar
  Tevbenin Şartları dini yazılar

  Âlimler şöyle diyor:

  Yapılan her günah için tevbe etmek farzdır! Şayet işlenilen günah kullar arasında olmayıp insanoğlu ile Rabbi arasında ise tevbenin kabul olması için üç şart gereklidir.

  1) Yapacağı veya içinde bulunduğu günahı hemen terk etmek,

  2) İşlediği günahtan dolayı pişmanlık duymak,

  3) Bir daha günah işlememeye kesin karar vermek.

  Şayet bu üç şartlardan biri yerine getirilmezse kulun tevbesi kabul olmaz. Eğer yapılan günah insanoğluna karşı işlenilmişse tevbenin kabul olması için dört şart gereklidir.

  Bunlardan ilk üç şart yukarıda zikrettiğimiz şartlardır. Dördüncü şart ise, suç işlediği kişi veya kişilere karşı kendisini affettirmesi, yani birisinin malını zorla veya çalıntı yoluyla almışsa, aldığı malı sahibine geri vermesi veya aldığı mala karşılık sahibinden kendini affettirmesi gerekir.

  Buna benzer olarak başkasına iftira atma, hakkında konuşma, vurma, vb. haksızlık olayları örnek verilebilir. Kişinin tüm günahlarından tevbe etmesi gerekir. Şayet işlediği bazı günahlardan tevbe ederse tevbesi sahihtir, fakat diğer günahlarının tevbesi üzerinde kalır.

  Kur’an’ı Kerim, Sahih Sünnet ve ümmetin icmaından gelen deliller, günahlardan tevbe etmenin vacip olduğuna işaret etmektedir.

  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  “Hepiniz topluca, Allah’a tevbe ediniz ki, kurtuluşa eresiniz.”

  Nûr 31

  “Rabbinizden bağışlanma dileyin ve sonra tevbe ve pişmanlık tavrı içinde O’na yönelin.”

  Hûd 3

  “Ey iman edenler! Tam bir pişmanlık ve gönül huzuru içinde gösterişten uzak ölçüde Allah’a tevbe edin.”

  Tahrim 8

  “Ancak kim tevbe eder, iman eder ve salih amel işlerse, işte onlar cennete girerler ve hiçbir şekilde zulme uğramazlar.”

  Meryem 60

  1) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Gecenin son üçte biri kaldığı zaman, Rabbimiz Tebâreke ve Teâlâ her gece dünya semasına iner ve:

  −Kim bana dua ederse onun duasına icabet ederim.

  −Benden kim bir hacetini isterse onun hacetini veririm.

  −Benden kim mağfiret dilerse onu mağfiret ederim, buyurur’ dedi.”

  Buhari 1096, Müslim 758/168, Malik 1/214, Ahmed 2/487, Ebu Davud 1315, İbni Ebi Asım es-Süneh 492, Beyhaki 3/2, Nesei Ameli’l-Yevm 480, İbni Mace 1366, Tirmizi 446, İbni Hibban 920

  2) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Allah’a yemin ederim ki; ben günde yetmiş defadan fazla Allah’tan beni bağışlamasını diler ve tevbe ederim’ buyurdu.”

  Buhari

  3) Eğâr ibni Yesâr el Müzenî (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Ey insanlar! Allah’a tevbe edin! Allah’tan affedilmenizi isteyiniz! Çünkü ben Allah’a günde yüz defa tevbe ederim’ buyurdu.”

  Müslim

  4) Ebu Musa (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Şüphesiz ki Allah azze ve celle, güneş battığı yerden doğuncaya kadar, gündüz günah işleyen tevbe etsin diye geceleyin elini uzatır. Gece günah işleyen de tevbe etsin diye gündüz elini uzatır’ buyurdu.”

  Müslim 2760

  5) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

  ‘Şüphesiz ki Allah, canı boğazına ulaşmadıkça kulun tevbesini kabul eder’ buyurdu.”

  Tirmizi, İbni Mace 3407, Albani Sahihu’l-Cami’ 1309

  6) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

  “Günahtan tevbe eden, günahı olmayan gibidir.”

  İbni Mace 4250 2. Acil

  Tevbenin Şartları dini yazılar isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder