+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Allah’ın ilk olarak yarattığı şey nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Allah’ın ilk olarak yarattığı şey nedir?
  Allah’ın ilk olarak yarattığı şey nedir?


  Cenâb-ı Hak, insanlığın babası Hz. Âdem'i yaratmıştı.
  Başını kaldırıp bakan Âdem (a.s. ), Arş-ı A'lâda muazzam bir nur ile bir isim yazılı gördü: "Ahmed."
  Merak edip sordu:
  "Ya Rabbi, bu nur nedir?" Allah Teâla buyurdu:
  "Bu senin zürriyetinden bir peygamberin nûrudur ki, onun ismi göklerde Ahmed ve yerlerde Muhammed'dir. Eğer, o olmasaydı, seni yaratmazdım!" 1
  İmanımızla kabul ettiğimiz bu muazzam gerçeği, milyarlar sene sonra gelen o nûrun sahibi de, bütün açıklığıyla ifade buyurmuşlardır.
  Bir gün Ashabdan Abdullah bin Câbir (r.a.),
  "Yâ Resûlallah," dedi, "bana, Allah'ın herşeyden evvel yarattığı şey nedir, söyler misin?" Şu cevabı verdiler:
  "Herşeyden evvel senin Peygamberinin nûrunu, kendi nurundan yarattı. Nur, Allah'ın kudreti ile dilediği gibi gezerdi. O zaman ne Levh-i Mahfuz, ne kalem, ne Cennet, ne Cehennem, ne melek, ne semâ, ne arz, ne güneş, ne ay, ne insan ve ne de cin vardı." 2
  Semâyı bütün haşmetiyle aydınlatan nûr, sonra ilk olarak Hz. Âdem'in alnında parladı. Sonra peygamberlerden peygambere geçerek İbrâhim'e (a.s.) kadar geldi. Ondan da oğlu Hz. İsmâil'e intikal etti…
  1. Kastalanî, Mevahibü'l-Ledünniye: 1/6.
  2. Kastalanî, Mevahibü'l-Ledünniye:1/7
  Okunma Sayısı : 11372
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Allahın ilk olarak yarattığı insan hazreti ademdir. bir gün hazreti adem yukarıya bakmış ve nurdan yazılmış ahmed yazısını görmüş daha sonra ne olduğunu allaha sormuş allahta onun yerde muhammed gökte ise ahmed olduğunu ve olmasaydı onuda yaratmayacağını söylemiştir.
+ Yorum Gönder