+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Dinle Amel Etmenin Meyveleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Dinle Amel Etmenin Meyveleri








  Dinle Amel Etmenin Meyveleri


  Herkim sadık olarak bu dinle amel ederse o, müminlerdendir. Allah-u Teâlâ’da dünya ve ahirette müminlere birçok vaatlerde bulunmuştur. Onlardan bazıları:

  1) Güzel Rızık

  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  “Şayet belde ahalisi iman etmiş olsaydı, onlara sema ve arzın bereketlerini açırdık.”

  Araf 96

  2) Güzel Yaşam

  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  “Erkek olsun kadın olsun, kim salih amel işlerse, ona güzel bir hayat yaşatırız.”

  Nahl 97

  3) Azizlik

  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  “İzzet, Allah’ın, Rasulünün ve müminlerindir.”

  Munafikun 8

  4) Hidayet Olunmaları

  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  “Şüphesiz Allah, iman edenleri doğru yola iletecektir.”

  Hac 54

  5) Velayet Olunmaları

  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  “Allah iman edenlerin velisidir.”

  Bakara 257

  6) Müdafaa Edilmeleri

  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  “Şüphesiz Allah, iman edenleri müdafaa eder.”

  Hac 38

  7) Kâfirlerin Musallat Edilmemeleri

  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  “Allah, müminler üzerine kâfirler için bir yol yapacak değildir.”

  Nisa 141

  8) Muktedir Kılınmaları ve İdareci Yapılmaları

  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  “Allah sizden iman edip salih amel işleyenlere, kendilerinden öncekileri sahip ve hakim kıldığı gibi kendilerini de sahip ve hakim kılacağını, onlar için razı olduğu dini onların iyiliğine koruyacağını ve geçirdikleri korku döneminden sonra bunun yerine emniyet sağlayacağını vaat etti. Çünkü onlar bana kulluk ederler. Bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar.”

  Nur 55

  9) Düşmanları Aleyhinde Yardım Olunmaları

  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  “Müminlere yardım etmek bizin üzerimize haktır.”

  Rum 47

  10) Ahiretteki Sevap

  Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

  “İman edenler ve salih amel işleyenler var ya, firdevs cennetleri onların meskenlerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler.”

  Kehf 107, 108

  Kim bugün Müslümanların hallerini düşünürse, Allah’ın dünyada müminlere vaat ettiği şeylerin imanlarının zayıflığı yahut onlar iman şubelerinin birçoğunu kaybetmeleri sebebiyle Tahakkuk etmediğini görür.

  Allah’ın onlara dünya hayatında vaat ettiği güzel rızık, güzel hayat, izzet, hidayet ve vilayet, müdafaa, kâfirlerin onlara musallat edilmemeleri, dünyada muktedir olmaları gibi şeyler kaybolup gitmiştir.

  Müslüman tevbe edip, durumunu değiştirmezse, dünyasını kaybettiği gibi, Allah’ın ahirette kendi için hazırladığı şeyleri de kaybedecektir. Bundan dolayı imanın kuvvetlendirilmesi, sabitleştirilmesi ve şaibelerden arındırılması gerekir.

  Bu da akide bilgisinin Müslümanlar arasında yayılması ve dini hükümlerinin tatbikiyle mümkündür.







 2. Acil

  Dinle Amel Etmenin Meyveleri isimli yazıya yorum yazın.





 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder