+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Cehennem Ile Ilgili Dini Yazılar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Cehennem Ile Ilgili Dini Yazılar
  cehennem ile ilgili dini yazı 2. HaKHaN
  Özel Üye

  Cehennem Hakkında Bilgi

  Cehennem ahirette kâfirlerin sonsuz, Müslümanlardan günahkâr olanların da günahları kadar kalıp azâb görecekleri yerdir. Kur'an-ı Kerim'de inanan ve güzel amel işleyen kimselere cennet vadedildiği gibi el-Kehf 18/107 kafir ve günahkar kimselere de Cehennem vadedilmiştir. Kafir, münafık ve müşrikler cehennemde ebedi kalırlar, orada ölmezler ve azabları hafifletilmez. tövbe etmeden günahkar olarak ölen ve Allah'ın kendilerini affetmediği mü'minler ise cehennemde, ebedi kalmazlar. Kendilerine günahları kadar azap edilir. Sonra oradan kurtulup Cennete girerler ve orada ebedi kalırlar. Alauddin abidin, el-Hediyetü'l-Alaiyye, 468

  Cehennem nasıl bir şeydir?

  2573- Abdullah b. Mes’ûd (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “O kıyamet günü Cehennem getirilecek ve onun yetmiş bin bağı olacak ve herbir bağı ile beraber o bağdan çeken yetmiş bin melek olacaktır.” (Müslim, Cennet: 17)

  Abdullah diyor ki: Sevrî bu hadisi merfu olmaksızın rivâyet ediyor Abd b. Humeyd, Abdulmelik b. Ömer ve Ebû Âmir el Akadî vasıtasıyla Sûfyân’dan, Âla b. Halid’den aynı senedle merfu olomaksızın bir benzerini rivâyet etmiştir.

  2574- Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü Cehennem’den bir gurup yaratık çıkacaktır ki onun gören iki gözü işiten iki kulağı ve konuşan bir dili olacaktır ve şöyle diyecektir: Ben üç kişiye vekil tayin edildim, her inatçı zorbaya, Allah ile birlikte başkalarına ilahlık yakıştıranlara, resim ve heykel yapanlara.” (Müsned: 8076)

  Bu konuda Ebû Saîd (r.a.)’den de hadis rivâyet edilmiştir.

  Tirmizî: Bu hadis hasen garib sahihtir.

  Bazıları A’meş’den, Atıyye’den, Ebû Saîd’den bu hadisin bir benzerini rivâyet etmişlerdir. Eş’as b. Sevvar, Atıyye’den ve Ebû Saîd el Hudrî’den bir benzerini rivâyet etmiştir.

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Cehennem bu dünyada allaha şirk koşan allahın varlığını inkar eden , sürekli günah işleyen kısacası allahın emirlerini yerine getirmeyen insanların öbür dünyada işledikleri günahların bedelini ödemek için gidecekleri yere denir. cehennemle ilgili bir çok ayet bulunmaktadır.
+ Yorum Gönder