+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Rızkı helâlinden kazanmanın önemini nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Rızkı helâlinden kazanmanın önemini nedir

  Rızık nedir hakkında Bilgi


  Rızık sözlükte yiyecek, giyecek ve yararlanılacak her şey, karna girip gıda veren şey, yağmur, bağış, maaş gibi anlamlara gelir. Bazı âlimler rızkı insan ve diğer canlıların yaşamaları için yiyip içtikleri "besinler" olarak tanımlarken, Eş'arî âlimleri tarifi geniş tutarak, rızık; "Allah Teâlâ'nm bütün canlılara, yiyip içerek gıdalanmaları ve yararlanmaları için lütfettiği şeylerdir." demişlerdir. Yüce Allah, yeryüzünü bitki ve hayvan çeşitleri ve diğer yararlı yanlarıyla yaratmış ve canlıların hizmetine vermiştir. Ancak dünyada hedef canlı, insan varlığıdır. Dünya ve göklerde olanların insan için yaratılıp, onun hizmetine sunulduğunu bildiren pek çok ayet vardır. Biz bir tanesini zikredeceğiz. "O, göklerde ve yerde bulunanların hepsini kendi katından (bir lütuf olarak) sizin hizmetinize sunmuştur. Kuşkusuz, bunda düşünen bir toplum için, nice ibretler vardır!" (Câsiye, 45/13) Başka bir ayette, yeryüzünde yaşayan her canlının rızkının Allah'a ait olduğu belirtilmiştir.175

  Kur'ân ve sünnette, dünya nimetlerinden nasıl yararlanılacağı, helal ve haramın ölçüleri bildirilmiştir. Eşyada asıl olan mubah-lık olmakla birlikte, yiyecek ve içeceklerden meşru sayılmayanlar maddeler halinde sayılmış ya da nitelikleri belirtilerek, bu niteliklere uyanların aynı hükme bağlı oldukları açıklanmıştır.

  ibadetin ve duanın kabulü için rızkın helalinden yemek ve haramdan sakınmak gerekir. Hadiste şöyle buyrulur: "Şüphesiz ki, Allah temizdir, ancak temiz olanı sever. Allah inananlara, peygamberlerine emrettiklerini emretmiştir. Nitekim O, şöyle buyurmuştur: "Ey Peygamberler! Temiz olan şeylerden yiyin; güzel işler yapın. Ben sizin yaptıklarınızı bilmekteyim." (Mü'minûn, 23/51), "Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin." (Bakara, 2/172). Allah'ın elçisi, bu ayetleri zikrettikten sonra, uzun yolculuğa çıkan, saçı sakalı toz içinde ellerini göğe doğru kaldırıp, "Ey Rabbim! Ey Rabbim!" diye dua eden birisinin durumundan söz ederek buyurdu ki: "Bu kimsenin yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve haramla beslenmiş. Böyle birisinin duasını Allah nasıl kabul etsin?"176 Başka bir ayette, genel bir ifadeyle, meşru yiyecek ve içeceklerden şöyle söz edilmiştir: "Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan helal ve temiz olan şeylerden yiyin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır." (Bakara, 2/168)


  175 bk. Hud, 11/6.
  176 Müslim, zekât, 65; Tirmizî, tefsîru sûre, 2/36; Ahmed ibn Hanbel, age, II, 328; İbn
  Kesîr, Muhtasar, I, 150, 151.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Rızık allahın insanlara verdiği yiyecek içecek ve giyecek gibi ihtiyaçlarına denir. insanlar eğer rızıklarını arttırmak istiyorlarsa helal para kazanarak arttırmaya çalışmalı kısa sürede kazanmak için kötü yollara baş vurmamalı.
+ Yorum Gönder