+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Sigara içmenin hükmü nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Sigara içmenin hükmü nedir


  Sigara içmenin hükmü nedir hakkında bilgi  Bu konuda önce tütünün özelliklerini tanımak gerekir. Sigaranın yapıldığı tütün; yaprakları yakılarak içilen kokulu, keyif verici ve bağımlılık yapan bir bitkidir. Sigara veya tütün asr-ı saadette veya müctehit imamlar döneminde bulunmadığı için hakkında doğrudan ayet veya hadis bulunmadığı gibi, mezhep imamlarının içtihadı da yoktur. Çünkü tütün ilk olarak Amerika'daki Antil takımadalarından birinde bulunmuştur.

  1496 M. yıünda, Kristof Kolomb Antil Adaları'm gezisi sırasında yerlilerin bu bitkiyi yakarak içtiklerini gördü. Gemicilerden biri, Tobago adalarından bir örnek alıp Avrupa'da Petros Marden adında bir tüccara yolladı. 1511 yılında İspanyol gemicileri, İspanya ve Portekiz limanlarında bu keyif verici bitkiyi iyice tanıttılar. Fransa'nın Lizbon elçisi olan Jean Nicot, kendi adıyla anılan nikotin zehrini -ilaç olarak kullanılmak üzere, tütünü Fransa'ya soktu. 1560'tan sonra artık tütün Almanya, İtalya, ingiltere ve sırasıyla diğer dünya ülkelerine yayıldı.

  Yapılan incelemeler tütünün insan sağlığı için zararlı olduğunu ortaya koymuştur. İçeri çekilen duman akciğerin çepe-rindeki hücreleri zedeleyerek kalmlaştırır. Hücrelerin esnekliği kaybolduğundan kuvvetli bir öksürük, aksırık sonunda bu cidarlar patiayarak iş göremez hale gelir. Öte yandan içeri çekilen sigara dumanı damar duvarlarının kalınlaşmasına yol açar ve damar sertliği gelişimini hızlandırır.

  Sigaranın akciğer kanserine yakalanma ihtimalini 20 kat arttırdığı, kalp enfarktüsü riskini iki katma çıkardığı, kronik bronşit ve amfizem'e yol açtığı üp tarafından belirlenmiştir. Tütündeki nikotin son derece zehirli bir maddedir. Az alınınca insanda uyarıcı, canlandırıcı etkiler yapar, çeşitli bezlerin salgılarım artırır, kan basıncını yükseltir. Sigara dumanından zehirlenme olmayışının sebebi, sigaranın yanma sırasında tütünde bulunan nikotinin 1/3-1/7'sinin ısı etkisiyle buharlaşarak dumanla gitmesi, geri kalanın da ancak küçük bir kısmının ciğerlere ve kana ulaşmasıdır.

  Tıpta, haşerelere karşı nikotinden yapılmış toz veya sıvı ilaçlar vardır.
  İnsan sağlığı üzerindeki etkileri bu olan sigarayı içmenin hükmü konusunda, cihan-şümul bir din olan İslâm'ın bir çözüm getirmesi gerekir. Asr-ı saadette afyon da bilinmiyordu. Sonraki fakihler afyonun uyuşturucu niteliğine bakarak onu şaraba kıyas ettiler ve caiz olmadığını söylediler.

  Önceki asırlardaki fakihlerin çoğu, hakkında ayet ve hadis bulunmaması nedeniyle "eşyada asıl olan mubahlıktır" kuralınca sigarayı mubah saydılar. Hatta bazı Şafiî bilginleri "kadın sigara tiryakisi ise sigara masrafı da nafaka kapsamına girer." demişlerdir.

  Sigaranın zararsız olduğunu söylemek artık bilim ve tıp bakımından imkânsız olduğuna göre, bunun dini yasaklar kapsamı dışında düşünülmesi uygun olmaz. İslâm'da "iyi ve temiz olan şeylerin (tayyibât) helal, pis olan şeylerin (habâis) de haram kılınması" ilkesi benimsenmiştir. Bu konuda, "O peygamber onlara iyiliği emreder, kötülükten meneder, onlara temiz olan şeyleri (tayyibât) helal, pis olan şeyleri (habâis) de haram kılar." (A'râf,7/157) ayeti dikkat çekicidir. Meydana getirdiği zararlar göz önünde bulundurularak sigaranın "habâis" kapsamında düşünülmesi gerekir. Nitekim Hicaz bölgesinde sigara yasağı bildiren afiş ve ilânlarda yukarıdaki ayetin son bölümünün delil olarak zikredil-diği görülür.
  Yine, "Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız" (Bakara, 2/195) ayetiyle, "Ne doğrudan zarar verme, ne de zarara karşılık zarar verme vardır."189 hadisi, kendimize de çevremize zarar vermemeyi bildirmektedir. Diğer yandan sigara bağımksınm yaptığı harcamanın israf kapsamına girdiğinde de şüphe yoktur. "Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz." (Araf, 7/31). Diğer yandan aile reisi bir erkeğin bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuklar ve diğer muhtaç hısımlarının nafakasını aksatacak şekilde sigaraya para vermesi hem dinî hem de insanî ve ahlâkî açıdan kabul edilemez bir durumdur.

  Sonuç olarak, bugün sigaranın insan bedenine ve çevreye verdiği zarar dikkate akndığında bunun keraheti açıkça görülür. Sigara içmesinin sağlığına zararlı olacağı, doktor tarafından bildirilen kimselerle, yoksul olup aile fertlerinin nafakasından keserek sigara içenler hakkında ise haramlık kesinleşir.


  189 İbn Mâce, ahkâm, 17; Mâlik, Muvatta', akdıye, 31.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Sigara içinde barındırdığı tütün yüzünden insanların akciğerlerine büyük ölçülere de zarar verdiğini ve insan sağlığını olumsuz etkilediği bilimsel bir gerçektir. allahın bize emanet ettiği bu can ve bedeni böyle zarar veren bir madde yüzünden zarar vermek dinen günahtır.
+ Yorum Gönder