+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda İslamiyet Hakkında Yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  İslamiyet Hakkında Yazı

  İslamiyet


  Allah tarafından Hz. Muhammed (s.a.v) aracılığıyla bü tün insanlığa gönderilen son dindir. Yedinci yüzyılın başlarında, Arabistan'da ortaya çıkmıştır.

  Hz. Muhammed (s.a.v) 20 Nisan 571 'de Mekke'de doğ muştur. Kırk yaşında kendisine peygamberlik verilmiştir. 23 yıl peygamberlik görevini yürütmüştür. Bunun 13 yılı Mekke'de, 10 yılı da Medine'de geçmiştir. Hz. Muham med (s.a.v) sayesinde dünya yeniden kaybettiği ışığa kavuşmuştur. Bir olan Allah'a inanıp O'na ibadet edil mesi gerektiğini hatırlatan Hz. Muhammed (s.a.v) güzel ahlaklı olmayı tavsiye etmiştir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Allahu teala tarafından hazreti muhammede gönderilen son dindir. bu dinin kutsal kitabı kuranı kerimdir. islamiyet dini dünyada en çok bangledaşta yaygındır. islamiyet dini dünyanın en güzel dinidir.
+ Yorum Gönder