+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dini Yazılar Forumunda Budizm Hakkında Kısaca Yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Budizm Hakkında Kısaca Yazı
  BUDİZM HAKKINDA BİLGİ


  Asrımızda varlığını sürdüren beş büyük dinden biri olan Bu dizm Hindistan'da, MÖ 6.yüzyılda orta ya çıkmıştır. Daha çok Uzak Doğu ülkelerinde yaygındır. Kurucusu ismi aydın lanmış anlamına gelen 'dır. Fakat daha sonra Buda tanrılaştırılmıştır, heykelleri yapılmıştır. Buda'nın sözleri daha sonra kitaplaştırılarak kutsal metinler oluşturulmuş ve adına "üç se pet" anlamına gelen Tipitaka denmiştir. Tapınakta bulunan veya evlerindeki köşelerine koydukları Buda heykellerine saygı göstererek, çiçekler koyarak ibadet ederler. Budistler ruh göçüne (karma-tenasüh) inanırlar. Amaçlan tek kurtuluş yeri olan Nirvana'ya ulaşmak tır. Nirvana ise defalarca dünyaya gelme döngüsünden kurtulmaktır. Buda'nın doğduğu, öldüğü, ilk vaaz verdiği ve aydınlandığı (incir ağacının altı) yer ve Buda'nın heykelleri Budistlerce kutsal kabul edilir ve bunlara say gı duyulur.
 2. Betul
  Devamlı Üye

  Budizm, Buda'nın oluşturduğu bir dindir. Budacılık dinin de heykellere ya da kutsal emanetlere tapma gibi bir olay vardır. Bu dinde tapınaklar herkese açıktır.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Budizm varlığını sürdüren beş dinden biridir. budizm dininin kurucusu olan buda daha sonra budizm dininde tanrılaştırılmıştır. budanın heykelleri yapıldı ve onlara tapıldı. budizm dini uzak doğu ülkelerinde yaygın bir dindir.
+ Yorum Gönder